superior

DestinacionsEstudis

El turisme ja no és el principal problema dels barcelonins

En només sis mesos el turisme ha passat de ser el problema més greu dels ciutadans de Barcelona a ocupar-ne la cinquena posició, segons el baròmetre de l’Ajuntament.

Al juny, per primer cop, el turisme es va situar com a primera preocupació dels barcelonins degut a la mala imatge que estaven traslladant del sector. La turismofòbia estava fortament instal·lada a la ciutat i la proposta de fer una gestió diferent del turisme era una necessitat.

En aquell moment era un 19% de les persones enquestades en el baròmetre municipal les que van assenyalar el turisme com el principal problema. Ara el percentatge baixa fins el 7% i el turisme és la cinquena preocupació dels barcelonins, empatada amb la gestió municipal.

La situació política catalana i l’encaix “Catalunya/Espanya” ocupen la primera posició de les preocupacions. La contaminació atmosfèrica, l’atur i les condicions laborals   també preocupen més que el turisme.

Queda clar que la sobreexposició mediàtica en paràmetres negatius a una temàtica contribueix decisivament a que sigui percebuda com a problema. Cal fer una crida a la responsabilitat de tothom per evitar magnificar només els aspectes negatius del turisme i amagar els seus beneficis. Es tracta d’una activitat a preservar pel seu impacte positiu sobre l’economia local.

Articles relacionats

Back to top button