superior

DestinacionsEstudis

Augment significatiu de l’ocupació turística durant el mes de juliol a les comarques de Barcelona

La Diputació de Barcelona, a través del seu Laboratori de Turisme, acaba de donar a conèixer els primers resultats de l’ocupació turística durant el mes de juliol. Com és ja tradicional, aquesta primera enquesta flaix te una orientació pedagògica i pràctica per tot el sector i mostra una tendència força positiva de cara a tota la temporada d’estiu.

Segons els resultats d’aquesta enquesta, l’ocupació turística a l’entorn de Barcelona (recordem que l’estudi no inclou ni la ciutat de Barcelona ni el Barcelonès) ha crescut de forma generalitzada respecte el juliol de 2016 a totes les tipologies d’establiments.

Respecte a les xifres de l’any passat és important també remarcar la incorporació en l’estudi de la nova comarca del Moianès, que pot alterar les interpretacions de dades de les comarques implicades, com el Bages, Osona i el Vallès Oriental. Aquesta circumstància és especialment important en el cas del turisme rural.

Resumim els resultats per una millor lectura:

Hotels
– Ocupació mitjana 85,2%.
– És l’ocupació més alta de tot el període 2010-2016.
– Creixement de 1,7 punts percentuals.
– 9 de les 11 comarques analitzades tenen ocupacions superiors a les de 2016.
– Les comarques del Baix Llobregat, Maresme i Vallès Occidental, que en conjunt representen més del 75% de l’oferta de la província de Barcelona, ofereixen valors positius, tot i que el Maresme creix molt tímidament (+0,5 punts percentuals).
– És molt significatiu els augments de comarques d’interior: l’Alt Penedès (+21 punts percentuals), el Vallès Oriental (+11 punts) i Anoia (+10,2 punts).
– Malgrat la bona ocupació mitjana del 85,6%, el Garraf ha perdut ocupació respecte el juliol del 2016 (-5,5 punts).

Turisme rural
– Ocupació mitjana del 66,6%.
– Augment de més de 20 punts percentuals.
– Significatiu augment de les comarques d’interior, especialment al Moianès (ocupació més alta del juliol amb un 84,5%) i al Bages (72,4%).
– La resta de comarques augmenten també, amb l’excepció de l’Alt Penedès que ha perdut ocupació durant la segona quinzena de juliol i el Vallès Oriental, que ha registrat un petit descens de 3 punts percentuals i registre l’índex més baix d’ocupació, amb un 62,9%.

En el turisme rural no s’han considerat les comarques del Baix Llobregat, Garraf i Vallès Occidental pel poc pes que representa aquesta tipologia d’establiments.

Càmpings (dades per marca turística i no per comarques)
– Ocupació mitjana del 69,1%.
– Augment de 4 punts percentuals.
– Destaquen els augments de les marques Pirineus Barcelona i Paisatges Barcelona, amb un creixement de més de 10 punts.
– La marca Costa Barcelona (aglutina el 88% de totes les places de la província) creix un 1,4 punts percentuals, el que fa que perdi la primera posició en favor del Berguedà (comarca de la marca Pirineus Barcelona).

Apartaments turístics (dades només de la marca Costa Barcelona)
– Ocupació mitjana del 87,3%.
– Augment de 5,2 punts percentuals.

Les dades de l’enquesta permeten ser força optimistes de cara al global de l’estiu, però lel LabTurisme de la Diputació recorda que tot i que l’ocupació turística és un dels principals índex de la salut del sector, cal esperar altres índex, com ara els ingressos, els preus de les habitacions o la despesa per turista per tenir una radiografia més clara de la situació a l’estiu del 2017.

Vull baixar-me el document sencer

Articles relacionats

Back to top button