superior

abajo

DestinacionsEmpresesServeis

Realitat Augmentada i turisme: una realitat que no ens podem permetre el luxe d’obviar

La Realitat Augmentada (RA) és un entorn que inclou, al mateix temps, elements de realitat virtual i del món real, els quals poden interactuar. Un sistema de RA millora o enriqueix l’entorn que està sent observat amb informació virtual que sembla que coexisteixi amb el món real. Quan la RA es combina amb dispositius mòbils (com els smartphones o les tablets) o amb wereables (com les google glass) permet el seu ús a l’exterior simplement apuntant l’aparell cap a un objecte físic i els seus voltants. Llavors és possible obtenir informació addicional sobre aquest objecte (vídeo, àudio, imatges, text, símbols, marcadors, etc.) superposats en l’element del món real que es té en pantalla mitjançant anotacions d’informació virtual.

La Realitat Augmentada té un llarg recorregut en diversos àmbits de la vida quotidiana, però en turisme està infrautilitzada i encara queda molt per fer, especialment com a element de negoci. Els usos més coneguts de RA en turisme es centren en el món del patrimoni i els museus, per exemple, el museu de Canterbury utilitza binocles digitals per donar vida als elements estàtics exposats i el London Museum fa ús de l’app streetmuseum per fer itineraris visualitzant in situ imatges històriques dels llocs visitats. Però hi ha moltes més possibles aplicacions, com l’ús de 3D per a fer catàlegs turístics animats, la visualització d’escenaris urbans en 3D tal com eren i com poden ser en el futur, com han desenvolupat algunes ciutats holandeses per fomentar el procés de participació en l’urbanisme local), les taules interactives digitals de restaurant on es poden fer les comandes i obtenir informació dels plats, o en educació i formació (com fa la UOC, en el seu Grau en Turisme, usant la RA com a mitjà per donar valor afegit i millorar la interpretació d’un recurs turístic essencial com és el paisatge).

Com tota nova tecnologia abans d’implantar-la és convenient reflexionar sobre les potencialitats i els límits que planteja el seu ús. Els beneficis inclouen tant als turistes com a la indústria. Els turistes, majoritàriament usuaris de dispositius mòbils, augmenten la interacció amb la destinació i obtenen informació en temps real que els permet tenir noves perspectives d’interpretació i comprensió d’allò que visiten. Per al sector, la RA pot funcionar com una espècie de màrqueting de baix cost que millora el compromís del turista amb la marca afegint valor a la seva experiència. Els límits tenen a veure amb la usabilitat i el disseny (cal tenir en compte que alguns usuaris simplement es cansen de portar a la mà un aparell o els molesten els reflexos del sol a la pantalla), per la capacitat de personalitzar continguts de RA que es prestin a les necessitats de cada individu (hi ha estudis que afirmen que les preferències entre homes i dones en l’ús de tecnologies de RA són considerables) o en evitar un excés d’informació que saturi l’usuari.

Sigui com sigui la Realitat Augmentada és una tecnologia que ha superat la fase inicial d’aparador, s’està consolidant i conviurà uns quants anys entre nosaltres. Sapiguem aprofitar el seu potencial!

FrancescGonzalezReverte

 

Francesc González Reverté

Professor dels Estudis d’Economia i Empresa de la UOC

 

 

Articles relacionats

Back to top button