superior

DestinacionsEstudis

OPINIÓ: Barcelona és molt més: una oportunitat per al posicionament turístic de les comarques de Barcelona

Des de la perspectiva turística, les comarques de Barcelona han consolidat la seva oferta i el seu posicionament durant els darrers anys. Així ho demostra l’evolució positiva dels principals indicadors turístics (nombre de visitants, pernoctacions, volum de la despesa i nivell de satisfacció), que de manera progressiva han evolucionat a l’alça des del 2009, fins al punt de superar el sostre dels 4 milions de visitants el 2015, els quals van generar 12,6 milions de pernoctacions i que, de ben segur, es veuran superats a finals d’aquest 2016. També s’han incrementat notòriament les dades de l’ocupació laboral i del nombre d’autònoms que gestionen serveis relacionats amb el turisme. Respecte als nivells de satisfacció dels visitants, podem afirmar que són acceptables, però necessiten millorar a mig i a llarg termini, tant a nivell dels allotjaments com de la restauració o altres serveis d’atenció i acollida.

Malgrat les diferències de l’activitat entre la costa i l’interior, la progressió positiva general permet accelerar el procés de desestacionalització de la demanda, que és un dels nostres principals objectius. En aquest sentit, cal destacar l’increment significatiu de visitants a la primavera i la tardor.

Aquesta evolució positiva és el resultat d’una complexa combinació de factors: des de la millora de l’oferta, promoguda per les empreses i l’Administració, fins als mercats emissors nacionals i internacionals, passant per les accions comercials del sector privat i les accions de promoció dutes a terme conjuntament per aquest mateix sector i els ens locals, comarcals i supracomarcals (l’Agència Catalana de Turisme i la Diputació de Barcelona).

En aquest sentit, cal destacar els beneficis de disposar d’un full de ruta: el Pla de màrqueting turístic de les comarques de Barcelona 2011-2015. Aquest pla ha permès organitzar l’oferta, identificar i classificar els principals productes turístics, vertebrar els productes i el territori a través d’una marca general o «paraigua» («Barcelona és molt més») i tres marques territorials: Costa Barcelona i Paisatges Barcelona, que han esdevingut marques oficials, i Pirineus Barcelona. Així mateix, el Pla va prioritzar els mercats emissors que s’havien de promoure i va establir un pla operatiu amb quatre grans programes i 72 línies d’accions, la majoria de les quals ja s’han realitzat durant aquests darrers quatre anys.

Des de fa quatre anys, el Pla anual d’accions de promoció coordina les accions de promoció dels ens locals i comarcals amb els empresaris que formen part del Cercle de Turisme de la Diputació de Barcelona, amb Turisme de Barcelona i amb l’Agència Catalana de Turisme (ACT). Estem parlant d’una complexa màquina de rellotgeria, que requereix un marc de treball cooperatiu entre el sector i els diferents nivells de l’Administració.

Per planificar, gestionar i avaluar aquest volum d’accions de promoció, la Gerència de Turisme de la Diputació de Barcelona  disposa d’un valuós instrument d’anàlisi i prospecció, el LABTURISME, que entre altres objectius i tasques ens permet elaborar estadístiques i estudis, a fi de conèixer més bé  l’oferta i la demanda. Aquest coneixement no és un aspecte menor per a les empreses i els responsables de destinacions que volen evolucionar i millorar en la direcció d’atendre i fidelitzar la demanda.

Amb el Cercle de Turisme, on s’apleguen tant les empreses i les destinacions que volen millorar l’oferta i la promoció com els ens locals i comarcals responsables de la gestió de les respectives destinacions, tenim molts reptes de futur: millorar l’orientació a la demanda i articular una oferta de qualitat, responsable i sostenible des del punt de vista econòmic, social i cultural. Volem mostrar i compartir la riquesa i varietat dels nostres recursos: natura, mar, gastronomia, cultura, patrimoni, enoturisme, esports, etc. Volem créixer com una Barcelona acollidora, àmplia territorialment i diversa en les activitats que ofereix, perquè Barcelona és molt més.

Marc_CastellsMarc Castells Berzona
President delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local i vicepresident segon de la Diputació de Barcelona

 

Articles relacionats

Back to top button