superior

AAVV i TTOO

Les agències han d’informar de les reserves a les autoritats públiques

Els rent a car i les agències de viatges se sumen als allotjaments en l'obligació de traspassar dades personals dels clients

El Reial decret 933/2021 estableix les obligacions de registre documental i informació de les persones físiques o jurídiques que exerceixen activitats d’hostalatge i lloguer de vehicles de motor.

En concret especifica com a activitat que l’ha de complir “la dels operadors turístics que prestin serveis d’intermediació entre les empreses dedicades a l’hostatgeria i els consumidors”. Així, doncs, les agències de viatges, com les rent a car i els allotjaments hauran de traslladar dades dels seus clients al Ministeri d’Interior.

La normativa, que havia d’entrar en vigor a l’abril i es va posposar, ho farà amb el nou any 2023. Des del gener les agències estan obligades a complir. El sector critica rotundament aquest decret. El troba desproporcionat perquè traspassen a les agències una feina extra de controlar i informar sobre els seus clients a les autoritats. A més, el sistema informàtic habilitat per a aquest efecte pràcticament no s’ha provat i els agents no han tingut temps per habituar-s’hi.

Les associacions han demanat marge de temps d’adequació. La veritat és que disposaran d’alguns mesos abans d’exposar-se a sancions per no fer correctament aquesta tasca -fins l’1 de juny-. Les agències no són les úniques a criticar aquesta mesura. La pràctica totalitat del sector turístic s’ha mostrat contrària. Carrega a les empreses amb unes obligacions que suposen una dedicació de recursos i de temps.

Al redactat de la normativa es posa de manifest el desconeixement del sector ja que s’exigeixen unes dades que moltes vegades el professional no disposa. Ara la Secretària d’Estat d’Interior rebrà la informació personal per duplicat: la primera quan faci la reserva a una agència i la segona quan s’allotgi en un establiment o reculli un vehicle de lloguer.

Reial Decret 933/2021

Articles relacionats

Back to top button