superior

EstudisFormació

Perfil del turista gastronòmic a la demarcació de Barcelona

En un moment on la gastronomia catalana està en el millor moment de la seva història i és ja un reclam turístic de primer ordre, arriba un interessant estudi sobre els diferents perfils dels turistes gastronòmics. Aquest estudi és fruit de la col·laboració entre el LABturisme de la Diputació de Barcelona i el Grup de Recerca en Turisme, Cultura i Territori del CETT.

Com és tradicional en aquest tipus d’informe de la Diputació, s’han considerat totes les comarques de l’entorn de Barcelona excepte la pròpia ciutat. L’objectiu és conèixer el tipus de turista interessat en la gastronomia, la influència que té aquest subsector en el nivell de satisfacció de la visita i reflexionar sobre els principals reptes del turisme gastronòmic, així com les línies futures d’investigació que s’haurien de seguir.

L’estudi té els següents apartats:

  • Definicions del turisme gastronòmic
  • Components del producte turístic gastronòmic
  • Situació actual i aproximació al turista gastronòmic
  • Conclusions sobre els perfils de visitants relacionats amb l’oferta gastronòmica
  • Línies de reflexió

Les conclusions generals porten a dividir els turistes interessats en la gastronomia en tres principals grups i per tant, en tres perfils diferenciats:

FESTIU
– Visitant de la demarcació que participa dels esdeveniments gastronòmics (fires, festes, jornades…).
– Mitjana d’edat: 44,3 anys.
– Lloc de residència: 20,2% Barcelona; 75,6% resta de Catalunya, amb gairebé tots a la demarcació de Barcelona.
– Visita la demarcació amb família (parella o resta de família) en un 77% dels casos. Amb els amics en un 19%.

SIBARITA
– Motivació principal del desplaçament: menjar a un restaurant.
– Mitjana d’edat: 44,9 anys. Tenen estudis universitaris en un 51% dels casos. També són els que tenen el nivell d’ingressos més alt.
– Fonamentalment són excursionistes i si pernocten ho fan en segona residència o en cases d’amics.
– El 50% són residents a Barcelona i l’altre meitat a la demarcació de Barcelona.

INTEGRAL
– La motivació principal de la seva visita és gaudir de la gastronomia, no existeix una motivació concreta, sinó estar en contacte amb la gastronomia, ja sigui comprant aliments, visitant museus, fent activitats o gaudint d’un restaurant amb oferta local.
– És un perfil molt minoritari i els resultats són poc representatius.

Vull llegir l’estudi complet

Articles relacionats

Back to top button