superior

Formació

Què es pot fer i què no per la sequera a Catalunya?

Catalunya ha relaxat un esglaó la fase de restriccions en la que es troba motivada per la sequera que afecta a una part important del territori. La nova fase d’excepcionalitat, malgrat suavitzar les prohibicions, manté restriccions activades per a les zones de les conques hídriques del Ter i el Llobregat que engloben la major part de la població catalana i bona part de les principals destinacions turístiques.

Al passar de la fase d’emergència a la d’excepcionalitat es flexibilitzen algunes mesures però el nou escenari manté d’altres. Els volums d’abastament que reben els municipis es calculen multiplicant la seva població per una dotació màxima equivalent als 230 litres per habitant i dia.

Què no es pot fer en l’actual fase d’excepcionalitat a Catalunya?

  • La utilització d’aigua per a l’ompliment de piscines queda limitada al reompliment parcial si disposen d’un sistema de recirculació de l’aigua i només en quantitats indispensables per reposar les pèrdues per evaporació i neteja de filtres i per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.
  • Només s’autoritzarà la celebració de proves esportives als rius sempre que no comportin una pèrdua dels recursos embassats ni afectin la qualitat de l’aigua.
  • Reducció del consum d’aigua en els usos recreatius (15% en usos assimilables a urbans i 50% en reg).
  • Resta prohibit l’ús d’aigua per al reg de jardins i zones verdes de caràcter públic o privat (excepte el reg de supervivència d’arbres o plantes que es farà gota o a gota o en regadora).
  • Queda prohibit el reg de gespa en tots els casos, excepte en superfícies destinades a pràctica federada d’esport, o aquell reg que es faci reutilitzant aigües de pluja recollides de les teulades o bé aigua regenerada de les depuradores.
  • Es prohibeix la neteja de carrers, clavegueram, paviments, façanes o edificis amb aigua potable.

Pla especial de sequera a Catalunya

 

Articles relacionats

Back to top button