superior

Estudis-antics

Menys turistes i menys pernoctacions als hotels catalans de cara al 2009

La crisi econòmica global tindrà un impacte lleu als hotels catalans en el present exercici, essent els de sol i platja de Tarragona i Girona els més perjudicats, amb discretes caigudes del 3,1% i el 4,4% en el nombre de visitants.

Basant-se en la realitat del sector hoteler al 2008, l’informe realitzat per l’Escola Universitària de Turisme i Direcció Hotelera (EUTDH) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), destaca també una caiguda en el nombre de pernoctacions del 2,8%.

L’informe constata que la recessió econòmica que es viu a nivell europeu des de finals de 2008 incidirà especialment en la despesa del viatger, els dies d’estada per viatge o la despesa per dia.

Barcelona, continuarà liderant la demanda hotelera a Catalunya, amb una recepció total de 8,35 milions de viatgers (- 0,1%) i 19,2 milions de pernoctacions hoteleres generades (-5%). Pel que fa a la demarcació de Lleida, aquesta mostrarà la millor evolució de totes en termes de viatgers (+0,7%), i una lleugera reducció en el nombre de pernoctacions (-0,8%).

Analitzant els mercats emissors, els turistes francesos són els únics que es mantindran estables i fins i tot experimentarien creixements en la demarcació de Barcelona. Els visitants britànics retrocediran un 5,2% essent Girona la demarcació on aquest descens serà més significatiu, mentre que el mercat espanyol caurà un 2,5%, afectant d’una manera especial a Tarragona.

L’EUTDH preveu canvis en els hàbits de la demanda que es podrien sintetitzar en: una preferència cap a les destinacions més properes (que impliquen menys despesa); l’us del vehicle privat pels desplaçaments; i una sensibilització del factor preu, que es tradueix en l’increment de reserves de darrera hora.

Aquesta importància del preu en el procés de decisió de compra farà que, segons els autors de l’estudi, les empreses turístiques provin de mantenir les seves taxes d’ocupació mitjançant l’oferta de paquets integrats o l’evident tendència cap al concepte low-cost.

La conjuntura econòmica no ha frenat l’obertura de nous establiments, especialment a Barcelona, que l’any 2008 va veure com s’inauguraven 29 nous establiments (+6,1%) o als Pirineus que incorporaven 39 hotels. Pel que fa a la resta es consolida el retrocés en l’oferta a les destinacions tradicionals de sol i platja, amb l’excepció de Salou que es manté gràcies a Port Aventura. També convé destacar l’estabilitat de les capitals de Tarragona i Lleida i el progressiu creixement de Vielha e Mijaran. El rànquing de places hoteleres a Catalunya deixa Barcelona al capdavant amb 52.000 places hoteleres, seguida de Lloret de Mar (33.000), Salou (30.000), Cambrils (6.000), Tarragona (3.000), Vielha e Mijaran (3.000) i Lleida (2.100).

L’estudi també detecta problemes amb la rendibilitat de les empreses turístiques catalanes, en bona part degut a les estratègies seguides per la necessitat de mantenir l’ocupació hotelera, en sacrifici del preu mig, en un context de desacceleració de la demanda i de gran pressió competitiva del mercat.

DEMANDA HOTELERA PER DEMARCACIONS CATALANES AL 2008 I PREVISIONS PEL 2009
Viatgers, pernoctacions i percentatges

 
Viatgers
Previsions
Variació
Pernoctacions
Previsions
Variació
 
2008
2009
09/08
2008
2009
09/08
Barcelona
8.345.419
8.353.764
0.1%
20.123.607
19.157.674
-4.8%
Girona
3.032.894
2.899.447
-4.4%
11.191.583
10.956.560
-2.1%
Lleida
813.462
819.156
0.7%
1.895.089
1.879.928
-0.8%
Tarragona
2.220.048
2.151.227
-3.1%
8.771.987
8.807.075
0.4%
Catalunya
14.411.823
14.223.594
-1.3%
41.982.266
40.801.237
-2.8%

 

 

 

 

Font. EUTDH

L’estudi l’han realitzat els investigadors de l’EUTDH, Juan Antonio Duro, Albert Vancells, Francesc Josep Uroz, Daniel Blabia, Víctor Giménez i David Martínez.

Pots accedir a la investigació en l’apartat d’estudis, informes i estadístiques de Comunicatur

Articles relacionats

Back to top button