superior

Estudis-antics

L’estacionalitat turística: causes i efectes

L’Observatori de Turisme de Catalunya ha elaborat un estudi sobre el fenomen de l’estacionalitat en les destinacions turístiques catalanes. L’estudi és part d’un projecte per impulsar la desestacionalització del turisme i superar la caiguda de la rendibilitat que tenen les empreses del sector per la baixa activitat estacional.

Concretament l’estudi és una prova pilot realitzada a Castell-Platja d’Aro i Calonge com exemple de destinació de Sol i Platja. Se centra en la recerca de solucions per “evitar els efectes negatius de la baixa activitat” i “desenvolupar eines que permetin avaluar quines són les millors alternatives per reduir l’estacionalitat”.

Resultats i recomanacions

Per augmentar l’activitat cal modificar els factors d’oferta i demanda que influeixin positivament sobre la mateixa activitat, diu l’estudi. Tot i que reconeix que la destinació únicament té al seu abast millorar l’atractiu de l’oferta, la informació sobre l’oferta i el preu dels serveis turístics, atès que “difícilment podrà influir sobre el calendari de vacances dels visitants potencials o les estacions climatològiques”.

Durant el calendari de baixa activitat recomana substituir l’atractiu associat a determinades activitats, en el cas de les destinacions de sol i platja, per un altre atractiu més adaptat a les condicions climàtiques i turístiques de la temporada baixa. Això pot suposar el tancament de determinats recursos turístics als quals no es podrà accedir i obligaria a programar activitats noves, sobretot en espais coberts i confortables.

Per millorar l’atractiu de l’oferta, l’Observatori de Turisme de Catalunya, recomana establir una entitat gestora de la baixa activitat estacional, dirigida a adaptar l’oferta al perfil dels visitants del calendari de baixa activitat. En aquesta entitat haurien de participar els diversos agents turístics de la destinació, tant privats com públics. En aquest sentit determina que l’àmbit de treball d’aquest ens pot ser municipal o supramunicipal.

Consulta l’estudi

Articles relacionats

Back to top button