superior

Estudis

L’Enquesta Flaix de la Diputació de Barcelona, la Setmana Santa

El Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona ha donat a conèixer els resultats de l’Enquesta Flaix d’ocupació turística de la Setmana Santa a l’entorn de Barcelona. Recordem que les dades no inclouen la ciutat de Barcelona ni la comarca del Barcelonès.

L’enquesta analitza els resultats de les nits del divendres 23 de març al diumenge 1 d’abril, diferenciant els dies festius dels feiners. El resultat més espectacular ha estat pel turisme rural, que ha registrat una ocupació del 92,5% en els dies festius.

A nivell global, l’ocupació ha estat inferior a la del 2017 a les quatre tipologies d’allotjament, però hi ha diferències notables segons les comarques i a més cal tenir presents els factors que sempre incideixen en la Setmana Santa, com és el cas de les dates o el bon temps. Així enguany la Setmana Santa ha caigut bastant més aviat que el 2017 i el temps ha estat també pitjor que l’any passat. Finalment, aquest any la temporada d’esquí estava encara viva, el que ha provocat bons resultats a les comarques de muntanya.

OCUPACIÓ EN ESTABLIMENTS HOTELERS
– Ocupació mitjana del 72,2%. Això representa 6,9 punts percentuals (pp) menys que el 2017.
– Ocupació mitjana dies festius: 75,3% (-9,2 pp respecte a 2017).
– Ocupació mitjana dies laborables: 69,6% (-4,9 pp respecte al 2017).
– Per comarques, el més destacable és que només l’Anoia i Osona creixen els dies festius i els laborables.

OCUPACIÓ EN ESTABLIMENTS DE TURISME RURAL
– Ocupació mitjana del 53,8%. Això representa 2,6 punts percentuals menys que el 2017.
– En aquesta tipologia, la distància entre festius i laborables és molt considerable, de prop de 70 punts. Així, la mitjana d’ocupació en dies festius arriba al 92,5% (-3,1 pp respecte al 2017), mentre que la mitjana dels dies no festius és del 22,9% (-2,2 pp respecte al 2017).
– Per comarques, només el Bages i el Vallès Oriental han guanyat ocupació respecte l’any anterior.

OCUPACIÓ EN CÀMPINGS
– Ocupació mitjana del 64,1%. Això representa un punt percentual menys que el 2017.
– Ocupació mitjana dies festius: 77,9% (-1,3 pp).
– Ocupació mitjana dies laborables: 53% (-0,7 pp).
– Per comarques: les dades en aquesta tipologia s’agrupen per marca turística, però en general, les de muntanya (Berguedà) creixen (+7,3 pp), les centrals (Paisatges Barcelona) tenen caigudes importants (-17,6 pp) i la costa presenta petits decreixements (-1,5 pp).

OCUPACIÓ EN APARTAMENTS TURÍSTICS
– Ocupació mitjana del 71,8%. Això representa 1,8 punts percentuals menys que el 2017.
– Ocupació mitjana dies festius: 88,8% (-2,3 pp).
– Ocupació mitjana dies laborables: 63,9% (-1,4 pp).

Vull veure tots els resultats de l’Enquesta Flaix de Setmana Santa

Articles relacionats

Back to top button