superior

Estudis-antics

La taxa turística l’assumirà l’empresari o el client?

Presentem uns càlculs economètrics que proven d’aclarir com s’absorbirà el cost de l’impost per pernoctació a Catalunya.

En Miquel Casajuana ha fet arribar a Comunicatur els seus càlculs pels quals explica com les empreses hauran d’assumir una part del cost de la taxa i no serà el consumidor final qui l’assumeixi en la seva totalitat.

1. L’oferta varia de O1 a O2 un cop el preu incrementa de P* a P+Tax un cop el govern introdueix l’impost sobre les pernoctacions turístiques.

2. Tot i l’increment del preu, els proveïdors preveuen mantenir el mateix nivell d’ocupació assumint que els turistes es faran càrrec del cost total de la taxa.

3. Els consumidors, en canvi, per al nou preu de P+Tax només estan disposats a comprar la quantitat de nits Q+Tax i es produeix un excés de demanda que és tradueix en un nombre de llits buits Q*-(Q+Tax).

4. Davant d’aquesta situació, els hotelers decideixen reduir el preu fins a Ptax* per augmentar el nombre de nits comprades establint així el nou equilibri de mercat a EqTax.

Aquest exemple de Casajuana vol demostrar com els hotelers volen desviar el recàrrec de la taxa als consumidors venent les habitacions a P+Tax i en canvi s’han hagut de conformar amb el preu Ptax*. Així, l’hoteler és el responsable final de pagar la taxa entre P+Tax i EqTax, i el consumidor paga l’increment de preu final, de P* a Ptax.

Casajuana, diu que l’impacte d’aquest tipus de mesures econòmiques varia en funció de l’elasticitat del bé o servei. Taxes aplicades al tabac o l’alcohol, productes molt inelàstics, tenen una incidència molt més gran en el cost que assumeixen els consumidors més que no pas els proveïdors; d’altra banda, si aquesta taxa s’aplica als establiments turístics, els hotelers n’assumeixen una part important del cost ja que el turisme és un bé a molts substituts naturals.

[HOME]

Articles relacionats

Back to top button