superior

Organismes / Política turística

Línia Emprendetur de 266 milions per a empreses turístiques

El Consell de Ministres ha aprovat una línia de crèdit de 266 milions d’euros destinada a finançar inversions realitzades per empreses turístiques d’allotjament, empreses de restauració, agències de viatges, oferta complementària, organitzadors de congressos i empreses d’intermediació turística. També queden inclosos serveis i propostes que completen l’oferta turística com museus, balnearis i estacions termals, parcs temàtics, aquàtics, infantils i d’atraccions, entre d’altres.

L’objectiu principal d’aquesta mesura de la Secretaria d’Estat de Turisme és la progressiva renovació de les infraestructures turístiques i la millora de la competitivitat de l’oferta. L’import màxim de cada operació podrà arribar a fins a un 100% de la inversió i fins a un 10% d’aquest import es podrà destinar a necessitats de circulant. Cada sol•licitud podrà accedir per any a un import màxim de 10 milions d’euros, en una o diverses operacions, i les inversions s’haurien d’haver executat en el termini de vint-i-quatre mesos des de la signatura del préstec.

Els projectes a finançar per Emprendetur han d’estar vinculats a l’eficiència energètica, la incorporació de tecnologies i accessibilitat de col•lectius amb necessitats especials, així com la generació d’ocupació directa i induïda, tant turística com en altres sectors associats. Aquest finançament també arribarà a les inversions destinades a millorar la sostenibilitat dels establiments, la seguretat per a les persones i contra incendis, així com aquelles encaminades a la implantació de sistemes de qualitat.

El Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme pretén amb aquesta línia de finançament “crear un estímul a la inversió en el sector, donant suport a les empreses i autònoms turístics en l’actual marc de restricció financera”. La línia Emprendetur Empreses 2012, quedarà inclosa dintre de la línia "ICO-Inversión 2012".

Línia ICO-Inversion 2012

[HOME]

Back to top button