superior

AAVV i TTOO

La nova Llei de Viatges Combinats entrarà en vigor l’1 de juliol?

La Unió Europea va dictar una Directiva (UE 2015/2302) sobre viatges combinats i serveis de viatges. Entre d’altres qüestions, la nova regulació obliga a les agències de viatges i operadors turístics a comptar amb un aval per respondre davant els viatgers. A més, recull la nova forma de contractació per Internet, introdueix nous conceptes i amplia l’àmbit d’actuació.
La Directiva busca incrementar la protecció dels viatgers i augmentar la transparència.

Aquesta nova norma és d’obligat compliment per a tots els estats de la UE. La Directiva deixa clarament establert que la protecció al viatger ha de ser la mateixa en tots els països de la UE, per la qual cosa tampoc pot haver-hi diferències entre comunitats autònomes, sent el Govern Central el que legisli. Espanya va haver d’adequar la normativa a la seva legislació i per això, el Govern, a través del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat va aprovar el passat 23 de març el projecte de Llei de transposició, que s’havia de tramitar per via d’urgència al Congrés i al Senat. La Llei hauria d’entrar en vigor l’1 de juliol de 2018.

A partir d’aquí es van començar a presentar esmenes, havent-se d’ampliar el termini fins a 15 vegades, sent vàlida l’última ampliació d’esmenes fins el 12 de juny de 2018. Hi ha hagut una autèntica revolada en les associacions d’agències de viatges (ACAVe, CEAV, FETAVE) que han presentat diverses esmenes, així com la pròpia CEOE i altres entitats.

Algunes de les principals reivindicacions del sector van ser l’eliminació de la doble garantia per les AAVV, la d’insolvència i la de correcta prestació de serveis, que va més enllà del que preveu la Directiva europea; que es respecti el termini de sis mesos d’adaptació que preveia la Directiva i que ara està en risc pels retards soferts, ja que la Llei s’hauria d’haver aprovat abans del 31 de desembre de 2017 i en aquest cas sí existien els sis mesos d’adaptació.

Entre els aspectes positius de la Llei podem citar la regulació del sector i l’esperança que serveixi per a la lluita contra les activitats clandestines d’internet, els proveïdors en línia, que no tenen cap tipus de control i moltes vegades han estat denunciats per les agències de viatges per competència deslleial i actuar fora del marc legal. Per això la Llei regula també una nova figura, denominada de serveis de viatge vinculats, un nou model empresarial alternatiu que sovint competeix amb els viatges combinats, que feia necessària una nova regulació perquè totes les empreses que tenen activitat en la venda de serveis de viatge competeixin en les mateixes condicions i amb les mateixes garanties. La diferència amb els viatges combinats és que aquests es contracten habitualment amb el mateix empresari, mentre que els serveis de viatge vinculats es contracten sempre amb diferents empresaris.

Un exemple d’això seria el que, amb motiu d’una compra d’un bitllet d’avió a través d’internet, ens envien un enllaç amb una oferta d’un hotel i clicant contractem una estada. No obstant això, el sector reclama la falta de claredat en el redactat d’alguns articles, ja que no sempre serà fàcil delimitar quan ens trobem davant un servei de viatge vinculat o davant d’un viatge combinat.

A la pàgina web del Congrés dels Diputats, on es parla de la Llei, trobem també la informació de quatre països que ja han dut a terme la transposició europea i ja l’han incorporat als seus ordenaments respectius: Alemanya, Bèlgica, França i Portugal. Veure l’apartat Dossiers del Congrés dels Diputats.

La Llei es troba en aquest moment en la seva fase d’acceptació d’esmenes, l’últim termini de les quals finalitza el 12 de juny. A partir d’aquí, la Comissió de Sanitat i Serveis Socials designarà una ponència que redactarà un informe, que serà deliberat en comissió i posteriorment en el Ple del Congrés. Després d’això encara faltarà la tramitació en el Senat, perla qual cosa la Llei molt difícilment entrarà en vigor l’1 de juliol de 2018.

Veure el text íntegre de la Llei

Articles relacionats

Back to top button