superior

Organismes / Política turística

El Secretari General de l’OMT anuncia la seva dimissió

Francesco Frangialli ha anunciat al Consell Executiu de l’Organització Mundial del Turisme (OMT) que deixarà el seu càrrec a principis de 2009 per a facilitar una transició suau abans del termini del seu mandat.

Durant la seva intervenció Frangialli ha fet referència a la consolidació de l’OMT en el període del seu mandat com a Secretari General, i en aquest sentit ha comentat l’augment del nombre de Membres fins a 153 Estats i la bona situació financera de l’Organització.

També ha volgut destacar el que ha denominat assoliments estructurals aconseguits durant el seu mandat com la creació del Compte Satèl•lit de Turisme per a quantificar la incidència del turisme en les economies nacionals o l’adopció del Codi Ètic per al Turisme reconegut per l’Assemblea General de les Nacions Unides com base d’un turisme responsable.

Back to top button