superior

Organismes / Política turística

20 milions d’euros en una nova convocatòria de “Turisme Futur”

El Govern ha donat llum verda a una línia de préstecs de 20 milions d’euros per a pimes del sector turístic amb domicili social a Catalunya per a inversions a establiments d’allotjament turístic al mateix territori.

Els préstecs són finançats per l’Institut Català de Finances (ICF) i per a l’aprovació de l’operació, caldrà un informe de valoració de la Direcció General de Turisme i l’aprovació prèvia de l’aval per part d’Avalis de Catalunya, SGR.

La quantitat dels préstecs oscil•la entre un mínim de 40.000€ i un màxim de 800.000€ i el tipus d’interès fixat és euríbor 12 mesos + 4,50%.

Aquesta és la segona convocatòria de la línia Turisme Futur, una iniciativa pensada per facilitar l’accés al crèdit i incentivar les inversions per mantenir la qualitat i la competitivitat de les empreses. La primera convocatòria es va obrir amb 6 milions d’euros ara fa poc més d’un any.

Més informació

[HOME]

Back to top button