superior

Empreses

CCOO presenta el seu informe de conjuntura turística

La reducció de la temporalitat i de la precarietat de l’ocupació en els tres primers trimestres de l’any 2018 és una de les bones notícies derivades de l’informe “Anàlisi econòmica de l’activitat del turisme a Espanya” que realitza el sindicat Comissions Obreres (CCOO).

Segons el sindicat, la principal causa d’aquesta reducció es deu a l’embranzida de la negociació col·lectiva en el sector de l’hostaleria i la posada en marxa del Pla Director d’Inspecció de Treball, que ha possibilitat un major control del frau en la contractació i l’economia submergida.
En el tercer trimestre del 2018 es van tancar 17 convenis en el sector de l’hostaleria entre els autonòmics i provincials, el que ha possibilitat que més d’un milió de persones hagin vist renovades les seves condicions socials i econòmiques.
Entre els principals assoliments d’aquests convenis, destaquen tres punts: incloure clàusules que redueixen els efectes de l’externalització; augment salarial d’un 2,6% de mitjana i el reconeixement de malalties professionals al col·lectiu de cambreres de pisos.
A l’altre costat de la balança trobem que queden 12 convenis sectorials per negociar, principalment a la Comunitat Valenciana, Astúries i Múrcia.

La taxa d’atur del sector se situa en el 9%, molt per sota de l’atur total de l’economia espanyola i a més el sector creix també molt per sobre de l’economia global.
Però les dades que preocupen especialment a CCOO son les relatives a les diferències de gènere. Mentre que en 10 anys el percentatge total d’assalariats masculins ha augmentat un 46%, en el cas de l’ocupació femenina només ho ha fet en un 18%. La hipòtesi de CCOO es que això té a veure amb l’externalització, aplicada bàsicament en departaments molt feminitzats, com el de les cambreres de pisos.
També les dones tenen contractes parcials en percentatges molt superiors: 35,23% enfront del 21,77% dels homes.

Una extensa radiografia del sector
L’informe, de 54 pàgines, s’ha realitzat també amb les microdades de l’Enquesta de Població Activa (EPA) i de l’Activitat Econòmica i ofereix moltes dades interessants en els seus cinc apartats, que són:
– Situació actual de l’ocupació en el sector del turisme i la hostaleria a Espanya
– Indicadors de l’activitat econòmica del turisme
– Negociació col·lectiva en hostaleria
– Previsions d’activitat
– Problemàtiques pendents de resolució

També resulten interessants les conclusions, en les que se sol·licita la maximització de la qualitat turística, abordar un canvi de model turístic, implantar noves tecnologies, la qualificació dels treballadors com un element indispensable de la lluita contra la precarietat y demanar plans de jubilació anticipada pels treballadors que portin molts anys en els seus llocs de treball.

Pel que fa a Catalunya, cal mencionar que el butlletí de Treball, Economia i Societat que publica CCOO de Catalunya, en el seu número de novembre, també dedica el seu dossier central al turisme i també hi ha dades concretes referides a Catalunya. L’article, signat per Luis Jiménez Mesa, secretari general de CCOO Serveis de Catalunya, porta per títol “Reptes del sector turístic”.

Vull veure l’informe de conjuntura turística

Vull  veure el dossier “Reptes del sector turístic”

Vull veure el vídeo de la roda de premsa

Articles relacionats

Back to top button