superior

Estudis

Es confirma la bona ocupació estiuenca dels allotjaments rurals a l’Entorn de Barcelona i la forta davallada general provocada per la Covid-19

La Diputació de Barcelona ha donat a conèixer el seu “Informe de balanç de l’activitat turística de l’estiu 2020 a l’Entorn de Barcelona”, que, com és habitual, ha estat elaborat pel Laboratori de Turisme de la Diputació.

Evidentment l’impacte de la pandèmia ha estat enorme en tota Catalunya i l’estudi de l’Entorn de Barcelona també ho reflecteix amb dades molt decebedores, com per exemple que durant els mesos de juliol i agost han vingut 750.000 turistes menys que el mateix període del 2019. Això ha suposat 3,4 milions de nits menys que a l’any anterior.

Recordem que l’Entorn de Barcelona significa que les dades corresponen a les comarques de la província menys el Barcelonès.

A nivell global, les dades més rellevants són:
• Arribades de viatgers: -63% en relació a 2019.
• Pernoctacions: -69%.
• Estada mitjana: -18%. S’ha passat de les 4,1 nits del 2019 a les 3,3 nits del 2020.
• Procedència dels viatgers:
– Espanya: 80,4%.
– Estranger: 19,4%.
• Principals mercats estrangers:
– França (30% de totes les arribades).
– Països Baixos: 11,7%.
– Alemanya: 11,2%.
– Gran Bretanya: 7,8%.
– Bèlgica: 6,1%.
– Itàlia: 5,7%.

ESTABLIMENTS HOTELERS
Són els que pateixen la davallada més gran i els més afectats per la crisi de la Covid-19.
• Nombre de viatgers: -70%.
• Pernoctacions: -80%.

Per comarques, el Garraf ha estat la que ha tingut una caiguda més moderada (-31,3%) i les altres comarques amb més pes hoteler han tingut fortes davallades. El Maresme ha perdut prop d’un milió i mig de turistes i el Baix Llobregat n’ha perdut 345.000.
• Alt Penedès: -74,4%.
• Baix Llobregat: -69,3%.
• Maresme: -63,6%.
• Vallès Oriental: -58,8%.
• Osona: -58,5%.
• Berguedà: -56,1%.
• Vallès Occidental: -55,2%.

Les dades positives arriben en l’estada mitjana, que ha pujat a set de les onze comarques, encara que han estat estades de menys de 3 dies.

CÀMPINGS
• Pèrdua d’un de cada tres turistes en relació al 2019 i més del 45% de pernoctacions.
• El Maresme és la comarca que ha perdut més viatgers (uns 60.000, el que suposa un 37,6% menys que l’any passat), però percentualment les caigudes més fortes són al Vallès Oriental
(-57,7%) i al Berguedà (-43%).

A nivell de pernoctacions, el Maresme n’ha tingut 600.000 (-45%).

La bona notícia també ens arriba en l’estada mitjana. El Berguedà ha augmentat de 4,1 a 5,6 nits (+ 36,7%) i el Vallès Oriental ha passat de 2,2 a 2,9 nits d’estada mitjana (+ 32,2%).
Com és habitual, per la quantitat de càmpings i el clima que hi ha al Maresme, aquesta comarca lidera l’estada mitjana en aquesta tipologia d’allotjament, amb 6,1 nits (-11,6%).

TURISME RURAL
• És la única tipologia que, tot i baixar lleugerament, manté volums similars al 2019.
• Cinc comarques han vist augmentat el nombre de turistes en els seus allotjaments rurals i altres quatre han tingut decreixements moderats. Recordem, però, que les comarques més potents en oferta de turisme rural són el Berguedà i Osona, ambdues amb nombres negatius de viatgers respecte al 2019.

Les dades per nombre de viatgers són força desiguals per comarques:
• Garraf: +14,7%.
• Alt Penedès: +13,6%.
• Moianès: +9,1%.
• Osona: +5,4%.
• Bages: +4,1%.
• Berguedà: -23,5%.
• Vallès Oriental: -16,3%.
• Anoia: -7,2%.
• Maresme: -1,6%.

Les pernoctacions, en general, han patit un decreixement mitjà del 12%.

L’estada mitjana
ens mostra que el Berguedà és la comarca amb l’estada més llarga, amb 5,8 nits (+12,2%), seguida de l’Alt Penedès amb 4,9 nits (-2,8%).
Destaca també la pujada del Bages, amb estades als voltants de les tres nits (+ 18,8%).

COMPARATIVES AMB LA RESTA DE CATALUNYA I LA RESTA D’ESPANYA

L’informe del Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona també fa unes comparatives força interessants, que resumim de la següent manera:
• Catalunya. Nombre de viatgers: mitjana de Catalunya: -55,8%.
– Entorn de Barcelona: -63,2%.
– Girona: -37,2%.
– Lleida: -22%.
– Tarragona: -44,4%.

• Altres províncies d’Espanya. Nombre de viatgers allotjats en hotels: mitjana de les províncies: -49,9%.
– Entorn de Barcelona: -73,1%.
– Màlaga: -54,5%.
– Alacant: -51,4%.
– Cadis: -30,0%.
– Castelló: -46,1%.

L’anàlisi mostra les províncies amb major planta hotelera de l’Estat (sense les insulars). I si bé l’Entorn de Barcelona és el que pateix un descens més gran, en termes absoluts veiem que és la província de Màlaga la que ha perdut més turistes en establiments hotelers: 725.000, per davant de l’Entorn de Barcelona (670.000) o Alacant (565.000).

Vull veure l’informe del Laboratori de Turisme

Articles relacionats

Back to top button