superior

EstudisMercats

Els turistes internacionals gasten un 24% més

La despesa mitjana diària a Espanya d'un visitant estranger és de 173 euros

La despesa total realitzada pels turistes internacionals que visiten Espanya a l’agost arriba als 13.529 milions d’euros, fet que suposa un augment del 19,9% respecte al mateix mes del 2022. Aquesta xifra se situa un 15,6% per sobre de la del mateix mes del 2019.

Aquestes són dades de l’Enquesta de Despesa Turística de l’INE. Les comunitats autònomes de destinació principal amb més pes en la despesa dels turistes a l’agost són les Illes Balears (amb el 24,0% del total), Catalunya (20,6%) i Andalusia (14,4%).

Segons dades de l’INE, la despesa mitjana de l’estada per turista és de 1.343 euros, amb un increment anual del 5,3%. Per la seva banda, la despesa mitjana diària creix un 6,7%, fins a 173 euros. La durada mitjana dels viatges dels turistes internacionals és de 7,7 dies, pràcticament la mateixa que a l’agost del 2022.

Augmenta la despesa un 24,3% respecte a l’any passat

Durant els vuit primers mesos del 2023, la despesa total dels turistes internacionals augmenta un 24,3% respecte al mateix període de l’any anterior i arriba als 73.393 milions d’euros. Si aquesta xifra acumulada es compara amb les dades del 2019, abans de la pandèmia, la despesa dels turistes se situa un 14,9% per sobre.

Accedeix aquí als resultats de l’INE

Articles relacionats

Back to top button