superior

DestinacionsEstudis

Els recursos culturals de l’Entorn de Barcelona obtenen un 8,8 de valoració

La Diputació de Barcelona, a través del seu Laboratori de Turisme, acaba de fer públics els resultats de l’Índex de Reputació Online (iRON) 2017. Aquest índex analitza més d’un milió d’opinions online per a més de 14.000 recursos turístics de l’Entorn de Barcelona (les comarques de Barcelona exceptuant el Barcelonès). Aquestes opinions online es troben localitzades a les principals portals de turisme.

L’estudi s’ha realitzat en dos mòduls: valoracions i recomanacions.

1.- Mòdul de valoració dels recursos turístics. iRON global: 8,11
En aquest mòdul s’han monitoritzat tres sectors:
– Atractius turístics, que obtenen un 8,59 sobre 10. (-0,14 respecte del 2016)
– Allotjaments (8,00 sobre 10). (+0,04 respecte del 2016)
– Restaurants (8,00 sobre 10). (-0,05 respecte del 2016)

Dins dels atractius turístics destaquem:
– Els recursos culturals, amb un iRON de 8.84 i acumulant més del 33% de les opinions
– Espais naturals, amb un iRON del 8,86 i que són els que experimenten un major creixement i un 20% de les opinions
– Enoturisme: iRON del 9,09, però només un 4% de les opinions
– Turisme Actiu / Esportiu: 9,01 i un 8% de les opinions
– Platges:  8,55 i 13%
– Negocis: 8,58 i 2%

Es de destacar l’increment de noves opinions, que en el cas dels atractius turístics arriben a ser 194.465 (+297%). En els altres dos atractius hi ha creixements però més moderats. Així els allotjaments arriben a les 443.687 opinions (+25%) i els restaurants a les 378.285 amb un +50%.

Les valoracions són, en general positives (forquilla de 7-8) o molt positives (forquilla 9-10) , però cal mantenir-se alerta, ja que fins a un 22% de les opinions és troben en valoracions de forquilles de 0 a 6 punts.

En la segmentació per mercats, el rus és el que atorga millors notes (8,70), seguit per l’holandès (8,20) i l’anglès (8,13). A l’altre banda trobem el mercat castellà (7,95) i italià (7,90).
Però hi ha diferències notables entre els mercats en relació a la seva satisfacció amb els diferents sectors i territoris visitats. Això dona una oportunitat de millora amb accions selectives sobre segments de mercats concrets.

Oportunitats de millora:
Allotjaments: instal·lacions, confort i wifi
Restaurants: personal, ambient i preu

2.- Mòdul recomanacions emeses pels turistes
Dins dels arguments de recomanació destaquen, entre el “Top 20” els següents:
– Tranquil·litat 38.897 recomanacions
– Platges 34.063
– Relax 28.717
– Passejades per la platja 22.068
– Costa 17.067

En els darrers llocs del top 20 trobem:
– Paisatges 9.750
– Passejos marítims 9.608
– Centre històric 8.659

Vull veure l’Índex de reputació 2017

Vull veure la noticia de Comunicatur del l’Índex 2016

Articles relacionats

Back to top button