superior

Estudis-antics

Els hotels gestionen el seu negoci a través de les xarxes socials

El 57% de les petites i mitjanes empreses hoteleres ja utilitzen habitualment les xarxes socials per gestionar el seu negoci, segons l’Informe ePyme 2010. Anàlisi de la implantació de les TIC en la pime espanyola, de Fundetec. Dels 9 sectors analitzats en aquest informe, l’hoteler és el que encapçala l’ús de les TIC i el que més utilitza internet com a canal de negoci.

L’informe ePyme 2010 basa el seu estudi en la informació recopilada a partir de 3.100 enquestes realitzades a pymes de tota Espanya, dels sectors: logístic, transport, hoteler, turisme rural, tèxtil i confecció, comerç minorista, artesania, infraestructures de telecomunicació i agroalimentació. En les seves conclusions, l’informe destaca que per als sectors hoteler, turisme rural i logístic, la xarxa ja s’ha convertit en el principal instrument de màrqueting i comercialització.

En aquest sentit, els hotels utilitzen les xarxes socials, en un 82% dels casos, per a accions de màrqueting i per a contactar i informar el client. Durant 2010, el sector hoteler també ha començat a utilitzar les xarxes socials com a canal de comercialització, a través del qual el client pot realitzar reserves i pagaments per a l’allotjament. Més de la meitat de les empreses que utilitzen habitualment les xarxes socials en el seu negoci comercialitza la seva oferta hotelera a través d’aquests serveis. A més, les xarxes socials possibiliten que els hotels puguin conèixer millor els gustos i preferències dels clients, i, per tant, que puguin millorar la seva estada mitjançant la configuració de paquets personalitzats.

Després del sector hoteler, els establiments de turisme rural són, amb un 47%, els més actius en l’ús de les xarxes socials. Cal recordar que aquests dos sectors van ser els primers en fixar-se en la potencialitat de les xarxes socials per al seu negoci.

El sector hoteler i del turisme rural són també els més avançats en la utilització d’internet com a canal de màrqueting i comunicació. El 93,8% dels hotels i el 84,5% dels establiments de turisme rural tenen una pàgina web, que també és el seu principal canal de comercialització.

Així mateix, el sector hoteler és el que té més implantació d’equipament tecnològic i fa més ús de les TIC en els seus processos de negoci, ja sigui per a comercialitzar la seva oferta hotelera, per a comunicar-se amb les centrals de reserves o agències de viatges, o per a gestionar l’atenció al client en l’hotel.

El 88,9% de les empreses hoteleres utilitza el correu electrònic per comprar i/o vendre a través d’internet. La principal raó per utilitzar-lo és que el correu electrònic permet oferir una resposta ràpida a la demanda de mercat, i millora l’eficàcia del procés de comercialització i la satisfacció al client. Precisament, un altre informe, “Comerç Electrònic de Viatges”, realitzat per l’empresa DBK, mostra que els hotels van registrar al 2010 un augment del 4% en les seves vendes per internet.

Creixen les vendes de viatge per internet

Segons l’anàlisi de DBK, les vendes de viatges a través dels llocs web espanyols van augmentar, durant 2010, un 8,5% més, en relació a l’exercici anterior, i van suposar un total de 7.000 milions d’euros de facturació.

Aquest estudi també assenyala que el mercat de vendes turístiques a través d’internet podria registrar al 2011 una taxa de creixement del 12%, i al 2012 una del 16%, cosa que comportaria que en aquest últim any se superessin els 9.000 milions d’euros de facturació.

L’informe destaca especialment l’activitat en internet que realitzen les companyies aèries, la facturació de les quals va suposar, al 2010, el 37% del negoci total de vendes de viatges per internet.

D’altra banda, el negoci de les agències de viatges virtuals també va experimentar al 2010 un increment del 8%, superant els 2.400 milions d’euros de facturació, mentre que les agències tradicionals van registrar un augment de dos dígits en les seves vendes a través de les seves pàgines web.

Finalment, l’informe anticipa que les principals empreses orientaran gran part dels seus esforços cap al segment dels viatges corporatius, amb la inclusió d’apartats específics en les seves pàgines web i de campanyes dirigides a aquest tipus de clients, així com per mitjà de l’establiment d’acords amb associacions empresarials.

-Consulta informe ePyme 2010 HOTELS

-Consulta informe ePyme 2010 RURAL

Articles relacionats

Back to top button