Formació

El turisme s’incorpora a un nou programa de doctorat de la UB de la mà del CETT i del grup de recerca DHIGECS

Un símptoma inequívoc de la bona forma que presenta el turisme al nostre país en l’actualitat és el seu progressiu impacte en la vida acadèmica. De fet, en els darrers temps i paulatinament, de manera paral·lela a l’evolució i incidència creixent del sector turístic en l’àmbit econòmic i social, els estudis en turisme han anat desenvolupant-se fins adquirir un grau de maduració important, si bé no definitiu, ja que sens dubte queda encara molt camí per recórrer.

Efectivament, en els darrers anys, molt especialment a partir de la implantació de l’Espai Superior d’Educació Superior, els estudis universitaris en turisme han experimentat un procés de canvis important, ja que de ser una carrera tècnica amb el títol de diplomatura, han passat a equiparar-se a la resta, amb la conversió als nous graus. Aquest fet, més enllà del que a nivell d’equiparació amb altres facultats i estudis significa, i que es tradueix, de forma immediata, amb una més alta capacitat de competir amb altres estudis universitaris per l’atracció de nous alumnes, el que ha implicat, a nivells més profunds és la capacitat i necessitat de generar noves titulacions a nivell de màster i, més especialment, de doctorat.

En aquest context, l’Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme CETT-UB ha encadenat en menys de cinc anys un seguit de passos que l’han convertit en una de les universitats més actives en l’impuls d’aquests canvis. De fet, no s’ha d’oblidar que va ser dels primers centres en implantar els estudis de Grau de Turisme de manera integral des del curs 2009-2010, oferint des d’un primer moment els quatre cursos de grau, en comptes de començar a implantar-lo de manera gradual, com s’ha fet en la majoria d’estudis del nostre país. Tot seguit, i des del curs 2011-2012, s’ha impartit un màster oficial en Innovació de la Gestió Turística amb la doble vessant professional i de recerca. Aquest màster està inscrit a una de les línies de coneixement prioritàries del CETT: Turisme, Cultural i Territori.

El pas següent era entrar oficialment a formar part d’un programa de doctorat que contemplés el turisme com una línia de recerca explícita i rellevant. Aquest pas s’ha realitzat de la mà d’una facultat com la de Formació del Professorat de la Universitat de Barcelona, amb la qual existeix un llarg historial de col·laboració de més de deu anys, i a través de la qual s’ofereix des del curs que comença (2014-2015) un programa de doctorat en Didàctica de les Ciències, les Llengües, les Arts i les Humanitats. Aquest nou programa de doctorat el coordina el Dr. Joaquim Prats, catedràtic en Didàctica de les Ciències Socials de la Universitat de Barcelona i consta de quatre línies de recerca. La línia de recerca lligada estretament amb el Departament de Turisme, Cultura i Territori del CETT i amb el grup de recerca DHIGECS (Didàctica de la Història, la Geografia i altres Ciències Socials) és la de Didàctica del Patrimoni, les Arts i el Turisme Cultural, dirigida pel Dr. Joan Santacana, professor titular de la UB.

Eugeno Osàcar - Nayra Llonch
Eugeni Osácar – Nayra Llonch

Els plantejaments generals del programa de doctorat entronquen directament amb els objectius de la Unió Europea (Horitzó 2020), que prioritzen la recerca en les qüestions que ajuden a resoldre problemes concrets dels ciutadans, i atén les directrius del Pla de Recerca i Innovació de Catalunya, que situa entre els focus prioritaris d’atenció l’aprenentatge al llarg de la vida i la cohesió social.

Pel que fa als objectius específics de la línia de recerca en Didàctica del patrimoni, les Arts i el Turisme Cultural estan relacionats molt especialment amb el turisme cultural i el seu paper educatiu com a eina universal i transversal d’educació tant a nivells escolars com de la denominada educació contínua.

En definitiva, un nou pas, però no l’últim, en el que el paper del CETT és rellevant pel reconeixement acadèmic del Turisme.

Articles relacionats

Back to top button