superior

EmpresesReportatges

Catalunya expedirà uns nous carnets per identificar els guies de turisme oficials

La Direcció General de Turisme dona resposta a les peticions de les associacions de guies turístics i expedirà uns nous carnets que permetin identificar amb claredat els guies de turisme oficials habilitats per la Generalitat de Catalunya.

Les dues associacions de guies de turisme de Catalunya (Associació de Guies de Turisme de Catalunya-AGUICAT i l’Associació Professional de Guies Turístics de Catalunya-APIT) ha acordat amb la administració la creació d’un model mixt de carnet, en format digital però també en paper, per afavorir la visibilització dels professionals oficials. La iniciativa permetrà evitar possibles fraus i casos de suplantació ja que serveix per acreditar-se com a guia oficial i inclou nom, cognoms, DNI, número d’inscripció al registre de la Generalitat i els dos idiomes principals que parla.

El director general de Turisme, Octavi Bono, assegura que “el nou carnet posarà en valor la tasca dels nostres guies, una tasca que millora el servei ofert al turista, que li aporta més garanties i que permet dotar les experiències turístiques de més valor afegit”.

A Catalunya, l’activitat de guia de turisme és de lliure prestació en compliment de la directiva de serveis de la Unió Europea però la Generalitat de Catalunya va aconseguir que per desenvolupar l’activitat de guia a l’interior dels monuments declarats Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) i dels museus inscrits al Registre de Museus de Catalunya s’havia de disposar de l’habilitació corresponent, atorgada o reconeguda per l’Administració de la Generalitat. La normativa turística catalana preveu sancions per aquelles persones que no tenen carnet oficial i porten grups a l’interior de museus i monuments. Així mateix, la falsificació de carnets és un delicte penal.

Recentment el Govern català va aprovar un nou decret sobre l’activitat de guia de turisme que simplifica el procediment per obtenir l’habilitació per desenvolupar aquesta activitat a Catalunya. Les persones interessades, en qualsevol moment, i sense necessitat d’esperar a la convocatòria d’un examen, poden obtenir aquesta habilitació mitjançant la presentació d’una declaració responsable davant l’Oficina de Gestió Empresarial.

Articles relacionats

Back to top button