superior

EmpresesReportatges

Turbulències? Keep calm

Sembla tota una evidència que les bones perspectives de creixement econòmic porten camí de no complir-se, com a mínim no en els termes que indicaven les previsions fins a la data. Les repetides revisions a la baixa de bona part de les fonts de referència, entre les quals el mateix FMI, posen de manifest que la salut de l’economia és encara fràgil i que l’evolució del mercat presenta símptomes del que s’ha vingut a anomenar “the permanent slump”, o una lleugera propensió a la depressió que requeriria de la creació de bombolles, per trencar la tendència.

Aquest context presenta diferències regionals, i si bé és cert que en el cas d’Espanya l’escenari competitiu es preveu favorable, també resulta cert que en un entorn altament globalitzat i en una economia creixentment internacionalitzada, els efectes d’un menor nivell de creixement de les economies mundials es deixaran sentir.

Com afecta aquesta situació al business travel? En la nostra opinió la dinàmica del viatge d’empresa a Espanya segueix sent positiva i la projecció exterior de les empreses espanyoles (tant en companyies madures com en el cas dels nous exportadors) sembla imparable. No obstant això, és inevitable pensar que davant un menor creixement dels nostres partners comercials, l’activitat exterior de les companyies espanyoles pugui tendir a retreure’s. Arribats a aquest punt, convindrà recordar que fins a la data els resultats de la política de viatges a Espanya (sensible pel que fa a nivell de despesa, però expansiva en termes de la presència en els mercats internacionals), ha obtingut considerables fruits. No seria convenient posar ara el fre de mà davant la perspectiva del refredament de l’economia mundial, perquè la inèrcia internacionalitzadora juga amb avantatge en el cas d’Espanya i pot —com ja hem advertit en altres ocasions— contribuir de manera notable, a omplir els buits que sens dubte deixaran alguns dels nostres competidors.

Certament exportar pot esdevenir més complex si l’economia dels nostres principals socis comercials passa per moments delicats, però les empreses espanyoles no tenen més opció que continuar el seu procés d’expansió internacional, per a seguir creixent. Cal saber mantenir la calma i aprofitar la maduresa i solvència exportadora adquirides en aquests últims anys, per continuar obrint mercats.

En aquest context, l’aportació de les TMCs (Travel Management Companies) tornarà a ser determinant si volem assegurar que les nostres empreses viatgin més i més lluny, contenint la partida de despeses i salvaguardant la seguretat i productivitat dels viatgers.

marcel_forns1

 

Marcel Forns

General Manager GEBTA

gebta.blogspot.com.es

 

Articles relacionats

Back to top button