AAVV i TTOO

No hi haurà un rescat exclusiu a les agències de viatges

La situació límit que travessen les agències de viatges ha arribat al Congrés dels Diputats mitjançant una proposició no de llei que contenia mesures especials per al sector.

Els diputats han tombat la proposta de el Grup Parlamentari Popular que contemplava una bateria de 24 mesures, entre elles les ajudes directes ràpides, cobrir el lloguer de locals comercials i reduir del 21% al 4% del tipus d’IVA. Per a votar en contra, els diputats han defensat que ja existeix una ajuda de 30.000 milions per al sector turístic.

Els responsables de la Confederació Espanyola d’Agències de Viatges (CEAV) i l’Associació Corporativa d’Agències de Viatges Especialitzades (ACAVE) han lamentat que no s’hagi aprovat la proposta que veien com una opció per resistir després d’un any sense ingressos i assumint despeses. Les agències reclamen un rescat urgent perquè corren el risc de desaparèixer.

Consideren que les ajudes actuals que està donant l’administració són insuficients. Els crèdits ICO i els ERTO permeten aguantar un temps reduït però no mantenir un negoci durant més d’un exercici en blanc. Segons els responsables del sector estan en joc la supervivència dels 70.000 llocs de treball que generen.

Ara, a més, se suma que el proper mes de juny les agències hauran de fer front als reemborsaments dels bons turístics substitutoris. Un Reial decret llei de març de 2020 explicitava que, en el cas de contractes de viatge combinat, que hagin estat cancel·lats amb motiu de la COVID-19, l’organitzador o el minorista, podrà lliurar al consumidor un bo per ser utilitzat dins un any des de la finalització de la vigència de l’estat d’alarma i les seves pròrrogues, per una quantia igual al reemborsament que li hauria correspost. Complert aquest període el client pot sol·licitar el reemborsament complet dels pagaments que va realitzar. Uns diners que les agències no tenen capacitat de sufragar i que pot ser el darrer cop per tombar-les definitivament.

Articles relacionats

Back to top button