superior

DestinacionsEmpresesOrganismes / Política turística

Ajuts a empreses dels espais naturals de Barcelona per potenciar la qualitat i la sostenibilitat

Fins el 28 de febrer, aquelles empreses de serveis i de restauració del patrimoni arquitectònic, i entitats culturals, que desenvolupin la seva activitat en l’àmbit dels espais naturals gestionats per la Diputació de Barcelona, l’any 2014 poden demanar les subvencions que posa la seva disposició aquest organisme

Es tracta de subvencions en l’àmbit dels Parcs del Montseny, Sant Llorenç, Montnegre, Garraf, Olèrdola i Montesquiu.

En el cas de les empreses de serveis, poden optar als ajuts per a la incorporació de millores en la gestió i l’estalvi energètic, o bé per a cobrir les despeses associades a les certificacions de la Q de qualitat turística i adhesió a la Carta Europea de Turisme Sostenible.

Pel que fa a les entitats culturals, poden fer les seves sol·licituds per a iniciatives relacionades amb la celebració d’activitats de caràcter cultural vinculades a la temàtica dels espais naturals protegits, adreçades a un públic ampli o amb finalitat divulgativa.

El període de realització de les activitats o projectes subvencionats és des de l’1 de gener de 2014 fins al 30 de juny de 2015, excepte per a les activitats de les entitats culturals, que hauran d’executar-se entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2014.

http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa/subvencions/particulars-entitats

Articles relacionats

Back to top button