superior

Formació

El sector turístic català necessita formació i prestigi social

El sector turístic és “percebut com poc estable des del punt de vista laboral” cosa que “pot dificultar l’atracció de talent per part de les empreses turístiques, així com desincentivar la inversió de recursos en formació”, aquesta és una de les conclusions d’un estudi elaborat pel Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC).

L’estudi analitza les necessitats en formació del sector i l’encaix de l’oferta formativa amb les necessitats requerides per les empreses. El 11, 6% del total de persones ocupades a Catalunya ho estan en el sector turístic. Les característiques dels llocs de treball en turisme estan marcats per “un component estacional, concentrat bàsicament en el segon i tercer trimestre de l’any. Aquest fet suposa que “moltes de les relacions laborals siguin temporals i precisin de formes laborals flexibles, no només en termes d’estacionalitat anual, sinó també dintre d’espais més curts, com la setmana o fins i tot el dia”, expliquen.

Aquesta flexibilitat està lligada a les condicions de treball, caracteritzades per horaris de treball freqüentment irregulars, torns discontinus, de cap de setmana, nocturns o en períodes vacacionals.

El CTESC recomana revaloritzar al sector turístic entre la població, perquè les persones percebin que és un sector amb futur i amb carrera professional. També proposa millorar l’estabilitat i les condicions de les relacions laborals del sector turístic per fidelitzar els treballadors del sector i incrementar el seu compromís. Aposta per promocionar un nou sistema retributiu que conjugui salaris amb capacitació i productivitat.

Per al CTESC el "sector turístic" (allotjament, restauració, transports, intermediació turística i activitats d’oci i entreteniment) en general, “inverteix poc en formació; una de cada tres empreses turístiques no ha fet ni farà formació, percentatge que s’eleva entre les empreses del transport turístic i restauració”. Com a norma les prioritats de formació es concentren en els àmbits de les llengües estrangeres, la cuina, els viatges, la cultura i els museus, i les competències en informàtica i noves tecnologies.

L’estudi del Consell de Treball també ha comparat l’oferta formativa amb la demanda de formació per part de les empreses. Les ocupacions de xefs i cuiners són les més difícils de cobrir per falta de professionals i formació. Mentre, una gran part de les accions formatives que han analitzat van dirigides a les ocupacions de l’àrea de l’allotjament. No obstant això, detecten un dèficit de competències per a desenvolupar de manera idònia les tasques pròpies de la categoria ocupacional en l’àrea d’allotjament.

Però on troben els dèficits més important en competències, habilitats, coneixements i actituds del personal per a desenvolupar les tasques pròpies del lloc de treball és en les categories de l’àrea direcció-gerència, i comercialització i màrqueting, sentencia el CTESC.

[HOME]

Articles relacionats

Back to top button