superior

abajo

Fires i CongressosReportatges

Som 5 de família. Houston tenim un problema

L’adaptació del sector de l’allotjament a les necessitats de les famílies és una assignatura pendent. Plataformes com Airbnb s’estan quedant amb la demanda del turisme familiar.

Els diferents ponents que han assistit al I Congrés Internacional de Turisme Familiar han fet referència al gegant Airbnb com l’opció preferida per a reserva d’allotjament. Paul Roll, responsable de Turisme de París durant més d’una dècada ha afirmat que un 15% del turisme que rep la capital francesa és familiar i un 6% ho ha captat Airbnb.

Per la seva banda, el consultor d’estratègia digital, Jordi Camós, ha posat un exemple personal: “Som 5 de família, Houston tenim un problema”. Per trobar allotjament a una família nombrosa els establiments hotelers no solucionen amb eficàcia les seves necessitats mentre que Airbnb és flexible i permet trobar propostes amb capacitats adaptades al nombre de membres de la família.

En aquest mateix sentit s’ha manifestat Daniel Garcia de Booking: “la satisfacció del client passa per tenir molta oferta i variada”. García ha afegit que en la reserva online és clau “donar disponibilitat, fàcil gestió i preu garantit”. Com a dada rellevant ha informat que els allotjaments més valorats per les famílies a Booking són els apartaments.

A part de les necessitats d’allotjament el congrés ha abordat altres temes vinculats al turisme familiar. Per a un bon màrqueting de futur en turisme familiar s’haurà de tenir molt en compte als denominats Milenials. Les xarxes socials és el canal pel qual es mouen i mouran els nostres clients.

També ha quedat clara la idea de l’especialització mitjançant la creació de segells que garanteixin estàndards de qualitat o la de creació d’experiències adaptables als diferents perfils. I és que segons els ponents, el concepte de família va canviant i això es reflecteix també en el turisme que realitzen.

Articles relacionats

Back to top button