superior

Destinacions

El muntanyisme i el turisme esportiu, noves opcions per a Espanya

Fins a 3 milions de visitants estrangers arriben cada any a Espanya per practicar algun esport. Per a més de 2,4 milions el viatge té com a motivació principal l’esport, sense comptar a altres 500.000 visitants internacionals que trien específicament Espanya cada any com a destinació per realitzar turisme de muntanya.

El turisme esportiu suposa el 32% de la indústria turística global, segons les dades de l’Organització Mundial del Turisme (OMT). Catalunya, Astúries, Navarra i el País Basc, destaquen per la seva natura i les possibilitats que presenten per a la realització d’activitats a l’aire lliure i d’aventura i concentren una part important d’aquesta activitat. Les pernoctacions anuals associades al turisme de naturalesa a l’Estat ascendeixen a 35 milions. Segons dades del sector, els turistes espanyols que viatgen per una motivació esportiva gasten 230 euros per persona i viatge, sumant 532 milions d’euros. Per la seva banda, els estrangers que realitzen activitats esportives tenen una despesa d’1.075 euros per persona i viatge, un total de 9,7 milions d’euros.

Aquest segment de demanda que practica aquest tipus d’activitat sol ser conscient de la importància de conservar els recursos naturals de l’àrea en la qual es troben. A més, es caracteritzen per la importància que atorguen a activitats en zones rurals i als espais naturals, tant entre les seves preferències com en el seu consum turístic. Per tant es troba entre la tipologia de client que contribueix a la sostenibilitat turística de les destinacions.

Articles relacionats

Back to top button