superior

abajo

Destinacions

Els ajuntaments es queden amb la meitat de la recaptació de la taxa turística

El Parlament de Catalunya ha aprovat que els ingressos de la taxa turística es reparteixin al 50% entre la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments. També ha aprovat una modificació de les tarifes que afectarà als creuers i als habitatges turístics.

Els més de 45 milions d’euros anuals que es recapten a Catalunya per l’Impost d’Estades en Allotjaments Turístics es distribuiran a parts iguals entre els dos nivells de l’administració, el que suposarà una injecció extra de diners per a les corporacions locals. Es tracta d’una reivindicació defensada pels municipis que passaran d’ingressar el 30 al 50% del recaptat.

La Llei catalana de pressupostos també ha augmentat els imports de la taxa. Aquells creuers que quedaven exempts de pagar-la perquè la seva estada era inferior a 12 hores ara hauran d’abonar 0,65 euros i els de més de 12 hores, 2,25 euros. Aquestes tarifes s’aplicaran a Barcelona, en el conjunt de ports de Catalunya només pagaran les embarcacions de creuer que estiguin més de 12 hores.

La llei inclou una tarifa especial que s’aplicará a les estades en els establiments que, dins un centre recreatiu turístic, estiguin situats a les àrees en què s’admeten activitats de joc i apostes. Està pensada per els futurs hotels de BCN World. els imports van dels 5 euros pels establiemnts de 5* i luxe, passant pels 3,5 euros pel hotels de 4 estrelles i la mínima quaota de 2,5 euros per la resta d’allotjaments.

Càstig tributari als habitatges turístics
Per altra banda, en el cas de Barcelona, els apartaments i habitatges d’ús turístic de la ciutat veuran incrementada la tarifa de 0,65 euros a 2,25 euros per persona i nit (un increment del 200%). A la resta de Catalunya els habitatges turístics quedaran en 0,90 euros.

L’Associació d’Apartaments Turístics de Barcelona, Apartur, ja va anunciar que si s’aprovava aquesta pujada la denunciarien en considerar-la desproporcionada ja que situen la taxa d’un habitatge al nivell dels hotels de la màxima categoria. Apartur creu que és una clara discriminació atès que l’impost no grava de forma equitativa els negocis segons la seva capacitat econòmica. Es pregunten per què un habitatge turístic de Barcelona ha de pagar els 2,25€, el mateix que un hotel de luxe, mentre que els hotels de 4* i inferiors de la mateixa ciutat tenen una tarifa d’1,10€. Es preveu una batalla legal.

Articles relacionats

Back to top button