superior

Estudis-antics

El 70% de viatgers, sense paquet turístic

21,1 milions de turistes que han arribat a Espanya (70%) durant els primer set mesos de l’any no han contractat un paquet turístic, un 11,3% menys. Els turistes que sí havien contractar paquet han estat 8,8 milions, una xifra un 7,1% inferior a la del mateix període de l’exercici passat.

El tipus d’allotjament majoritàriament elegit pels turistes internacionals rebuts en els primers mesos ha estat l’hoteler, al qual ha acudit el 62,2% dels visitants (18,7 milions, un 13,2% menys). Per altra banda , l’allotjament extrahoteler – camping, apartamento, habitatge propi o de familiars, etc.– ha registrat un retrocés del 4,4% respecte al mateix període de l’exercici passat, situant-se en els 11,1 milions de turistes.

Paral•lelament, la principal via d’accés dels turistes internacionals rebuts en els set primers mesos de l’any ha estat l’aèria, elegida per un total de 23,3 milions de visitants –el 77,2% del total–, amb un descens del 10,5%. Per carretera han arribat 6,1 milions de turistes, fet que suposa un descens del 10,2% en relació amb el mateix període de l’any passat. /Ag. EP – Frontur

Articles relacionats

Back to top button