superior

Destinacions

Catalunya, lider en l’arribada de turisme estranger

Catalunya és la destinació dins l’estat Espanyol que més turistes estrangers ha rebut en els set primers mesos de l’any, segons les dades oficials. Pel que fa a la despesa, fins al mes de juliol ha crescut a Catalunya un 13,7%.

Segons aquest balanç, Catalunya amb un augment de l’11,5%, ha captat el major percentatge de visitants estrangers,8,4 millions de turistes rebuts.Rússia, amb un 42,7% més que en el mateix període que l’any anterior; Regne Unit, amb gairebé un 30%; i Alemanya, amb prop d’un 20% són els mercats emissors que estan experimentant els millors resultats.

.

Catalunya també se sitúa com a principal destinació el mes de juliol, amb un augment del 9% en l’arribada de turistes, superant els dos millions de visitants,gràcies a la contribució de britànics, francesos i alemanys.

També la despesa del turisme estranger continua el seu creixement, segons les estadístiques oficials. Segons aquestes dades, durant els primers set mesos de l’any, els estrangers han gastat a Catalunya més de 7.000 milions d’euros, amb un creixement acumulat del 13,7%. Rússia i mercats llunyans com ara Canadà, Japó i els Estats Units són els que més han contribuït a aquest creixement.

Pernoctacions

Si parlem de les pernoctacions dels turistes estranger el mes de juliol, a Catalunya han augmentat el 5,9% respecte 2011. Un augment que no ha compensat, però,la caiguda dels turistes catalans i de la resta d’Espanya, amb una disminució del 10,8% i del 18,9% respectivament.

 

Els punts turístics amb major nombre de pernoctacions a Espanya són Barcelona, Calvià i Madrid. Cal destacar que Santa Susanna, a Costa de Barcelona,ha registrat el major grau d’ocupació en cap de setmana (98,3%).

[HOME]

Back to top button