superior

EstudisFormació

Adverteixen que el turisme impacta negativament sobre el medi ambient

L’informe Blue Economy, de l’organisme Union for the Mediterranean (UfM), sosté que el turisme genera externalitats ambientals negatives i que han de superar-se amb una gestió responsable.

La costa mediterrània és una de les més afectades per l’impacte turístic. Acull una gran quantitat de recursos catalogats com a patrimoni mundial protegit pel Centre del Patrimoni Mundial de la UNESCO que són importants atraccions turístiques per a visitants locals i estrangers. Des de la UFM adverteixen que s’han de promoure de forma responsable i gestionar adequadament.

Alguns dels impactes ambientals més greus que té provoca el turisme, per a aquest organisme són:

  1. Pressions sobre els ecosistemes locals, la pèrdua de biodiversitat, per exemple, a causa de la construcció vinculada al turisme o l’augment dels residus que genera.
  2. Desfets al mar o la platja: el 52% de les escombraries marines i de platges prové del turisme costaner als Estats membres de la UE
  3. Contaminació de l’aigua causada per la producció de deixalles urbanes, instal·lacions turístiques o creuers
  4. La contaminació de l’aire i les emissions de gasos d’efecte hivernacle de les instal·lacions de transport i turisme han augmentat considerablement en les últimes dècades, especialment a causa de l’augment del transport aeri a la Mediterrània
  5. Demanda de recursos naturals: en particular aigua, aliments, combustibles fòssils (alt consum d’energia pel sector, vinculat principalment al transport i l’allotjament);
  6. Disminució en el valor estètic dels paisatges a causa de la urbanització i el desenvolupament de la infraestructura.

L’informe sí que recorda el valor que genera l’activitat turística a l’àrea mediterrània. Explica que, el 2015, la contribució directa del turisme al PIB dels països mediterranis va ser del 4,5% mentre que la contribució total directa, indirecta i induïda va ser del 11,6% del PIB. En 2026 s’espera que arribi al 12.5% ​​del PIB de la regió.

En termes d’ocupació, el turisme va representar l’11,5% de l’ocupació total el 2015 a les economies mediterrànies (19,8 milions d’ocupacions, dels quals 7,8 milions de manera directa). També s’espera que augmenti en el futur i representi el 12,4% de l’ocupació total de la zona en 2026.

Com a propostes positives la Union for the Mediterranean recorda que una de les millors maneres perquè les instal·lacions turístiques siguin més sostenibles a la vegada que redueixen els costos i augmenten la rendibilitat és revisar el seu consum d’energia. Proposa anar augmentant l’ús d’energia renovable per satisfer les seves necessitats d’electricitat, calefacció i refrigeració, cosa especialment interessant en les zones costaneres de la Mediterrània, on l’energia solar pot capturar-se amb panells solars fotovoltaics o solars. Hi ha eines electròniques com la presentada per l’OMT, Hotel Energy Solutions, que permet avaluar l’eficiència energètica actual i la petjada de carboni dels hotels, alhora que els ofereix solucions energètiques rendibles adaptades a les característiques de cada establiment depenent de la ubicació geogràfica, recursos naturals disponibles, etc.

Articles relacionats

Back to top button