superior

Destinacions

6 milions de l’impost turístic per a plans de foment territorial del turisme

El Govern de la Generalitat concedeix 6 milions d’euros en subvencions a diferents ens locals de Catalunya per crear o rehabilitar infraestructures i espais turístics, recuperar itineraris, millorar la senyalització o donar suport a iniciatives turístiques.

Aquests diners donen suport al desenvolupament de diferents plans de foment territorial del turisme que millorin la seva competitivitat. Els ajuts s’han finançat gràcies als ingressos generats per l’Impost sobre les Estades en Establiments Turístics (IEET). En la seva comunicació el Govern afirmar que l’objectiu és “crear productes turístics innovadors que generin un model turístic competitiu, sostenible i de qualitat i permetin oferir una experiència turística excepcional”.

La Generalitat subvenciona fins el 50% dels projectes presentats amb un màxim de 400.000 euros per projecte. Tots els detalls es troben a l’ordre EMC/78/2019, de 24 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions als ens locals de Catalunya per al desenvolupament de plans de foment territorial del turisme.

Des del 2014 –any en què la Generalitat de Catalunya va posar en marxa els plans de foment territorial- i fins el 2018, ha subvencionat 89 projectes amb un import total de prop de 27 milions d’euros. Aquestes subvencions han propiciat que es posin en marxa projectes per valor de més de 77,5 milions d’euros.

Articles relacionats

Back to top button