superior

EstudisFormació

Una tesi sobre imatges online de Catalunya com a destinació guanya el Premi a l’Excel·lència de l’any 2015

La tesi doctoral de la Dra. Estela Mariné From the projected to the transmitted image: The 2.0 construction of tourist destination image and identity in Catalonia ha estat distingida amb el Thesis Excellence Award for a Doctoral Thesis de la International Federation for Information Technologies and Travel & Tourism (IFITT). La tesi va ser seleccionada pel seu caràcter innovador, el seu rigor científic i la seva rellevància en l’àmbit del turisme.

La tesi explora les imatges projectades i percebudes online de Catalunya com a destinació valorant la seva correspondència i destacant els aspectes diferenciadors de la formació de la imatge online. Analitza fonts d’aquesta imatge online (blocs de viatges, opinions i pàgines web de turisme oficials) i se centra en el paper del contingut generat pels usuaris online i la imatge transmesa pels internautes, en el procés de formació i propagació de la imatge de la destinació. A partir de la investigació realitzada per la tesi s’han generat diverses publicacions acadèmiques, algunes en curs de publicació, que inclouen articles en revistes científiques com el Journal of Tourism and Cultural Change i el Journal of Travel & Tourism Marketing.

La Dra. Estela Mariné és membre del grup de recerca d’Anàlisi Territorial i Estudis Turístics (GRATET), coordinat pel Prof. Dr. Salvador Anton Clavé a la Universitat Rovira i Virgili, i és professora al Grau de Turisme a la Universitat de Lleida.

La International Federation for Information Technologies and Travel & Tourism és la comunitat mundial d’investigadors, acadèmics i professionals que lidera la discussió, l’intercanvi i desenvolupament de coneixement global sobre l’ús i l’impacte de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) en la indústria dels viatges, el turisme i les experiències.

Articles relacionats

Back to top button