superior

Mercats

Treure turistes xinesos a Londres, Roma i París

El pastís del turisme xinès a Europa es distribueix de forma desigual. Les ciutats espanyoles com Barcelona i Madrid registren uns baixos resultats en la captació de l’emissor procedent de la Xina comparades amb les grans capitals europees.

Hi ha un gran potencial en les dues capitals espanyoles, però han de seguir adaptant-se als gustos i demandes de la cultura xinesa si volen arrabassar clientela a les reeixides Londres, Roma i París. A hores d’ara són els principals pols d’atracció d’aquest turista. El Regne Unit aglutina el 31% de les pernoctacions dels turistes xinesos a Europa, Itàlia el 18%, França el 13% i Espanya concentra un 7%.

El visitant xinès és un dels que més gasta en la destinació. La despesa mitjana total per turista xinès a Espanya és de 2.500 euros, un alemany gasta poc més de 1.000 euros, un britànic 972 euros, un italià 770 euros i un francès uns 650 euros.

El turista xinès té una gran afició per les compres en els establiments de luxe. Els articles de marca són la seva predilecció. Un aspecte a millorar es en la gastronomia. L’oferta de restauració, per ara, no està adaptada a Madrid i Barcelona. El turista xinès vol consumir cuina pròpia del seu país. Els establiments actuals estan pensats per a la demanda europea i no a l’asiàtica. Alguns turistes fins i tot porten en el seu equipatge productes per condimentar els menjars durant la seva estada a Europa.

Espanya i la Xina cada vegada estan més ben connectades. Actualment hi ha mitja dotzena de companyies que operen vols entre els dos països. Barcelona compta amb vols amb Beijing i Xangai. Madrid, a més d’aquestes dues ciutats també té vols amb Chendu, Hanzhou, Canton, Shenzen i Hong Kong.

Articles relacionats

Back to top button