superior

Empreses

Obert el termini per presentar projectes de turisme finançats per la UE

La Secretaria d’Estat de Turisme ha fet pública l’obertura del termini per a la presentació de sol·licituds de finançament de projectes turístics del Programa per a la Competitivitat de les Empreses i per a les Petites i Mitges Empreses (COSME).

Es tracta de l’únic programa europeu amb una línia específica de Turisme que el seu objectiu és incrementar la competitivitat del turisme en el continent i contribuir a la consolidació d’un model de gestió turística sostenible. Les sol·licituds es poden presentar fins el 30 de juny de 2015.

Aquest programa suposa una ajuda perquè els emprenedors i les petites i mitges empreses puguin començar a operar, accedir a finançament i internacionalitzar-se. A diferència d’anys anteriors, aquest any la Comissió solament llançarà una convocatòria i els interessats poden presentar projectes que contribueixin a enfortir la competitivitat del turisme europeu en alguna d’aquestes tres temàtiques:

  1. Incrementar els fluxos de turistes en temporada mitjana i baixa per als segments sènior i joves.
  2. Diversificar l’oferta i els productes turístics promovent productes turístics transnacionals en alguna de les següents categories: Esports/Wellness  i Patrimoni cultural/industrial.
  3. Millorar l’accessibilitat dels serveis i els productes turístics.

Els projectes han de ser presentats per un consorci d’almenys cinc participants de quatre països per a les temàtiques 1 i 2 o de dos països per la 3. D’aquests cinc participants, almenys dos han de ser PIMES turístiques, ha de participar un organisme públic (de caràcter nacional, regional o local) i una associació, federació o organització privada activa en l’àmbit de la matèria que es tracti. L’ajuda per a cada projecte és d’un màxim de 250.000€ per a les temàtiques 1 i 2 i de 125.000€ per al tema 3.

Els projectes es presentaran en format electrònic fins al 30 de juny a les 17.00h. Tota la informació i els formularis d’inscripció estan en la web de la Comissió Europea. Correus electrònics de contacte: sgcooperacion@tourspain.es i EASME-COSME-TOURISM-CALL@ec.europa.eu

Articles relacionats

Back to top button