superior

Estudis

Nou de cada deu persones consideren que el turisme és beneficiós per a la seva comarca a l’Entorn de Barcelona

Que el turisme és una de les indústries més importants de Catalunya queda reflectit constantment en les dades d’aquesta activitat. Però ara, un cop més, són els propis ciutadans els que valoren la importància del sector, ja que nou de cada deu persones el consideren beneficiós. A més, l’aportació econòmica del turisme és el més positiu del sector per un 64% dels enquestats, un punt més que els resultats obtinguts a la primavera del 2018.

Son dades de l’enquesta Òmnibus que ha realitzat la Diputació de Barcelona a través del seu Laboratori de Turisme (LABturisme). L’estudi, titulat “L’opinió ciutadana sobre el turisme a l’Entorn de Barcelona” fa referència a la tardor de 2018, essent aquesta la segona onada de l’any, ja que la primera va tenir lloc a la primavera. (Veure resultats de la primera onada a Comunicatur).

Entre els aspectes més positius del turisme hi trobem l’aportació econòmica (64,3%); l’intercanvi cultural (11,9%); la coneixença del territori (6,8%); la creació de llocs de treball (5,3%) o l’increment del comerç i el consum (3,7%).
Pel que fa als aspectes negatius, destaquen les aglomeracions i superpoblació (22,9%); el turisme de borratxera / de festa (14,6%); l’incivisme i la mala educació  (11,5%) o el vandalisme (5,9%). Totes aquestes dades són semblants a les obtingudes a la primera onada.

L’enquesta s’ha realitzat a les comarques de l’Entorn de Barcelona, excloent la capital catalana, com és habitual en aquest tipus d’estudis de la Diputació de Barcelona. Els principals resultats obtinguts els resumim a continuació:

– El turisme és la segona activitat econòmica en aportació de riquesa (18,4%), per darrera de la indústria (28,2%) i molt per davant dels serveis (6,6%) o el comerç (4,9%). Però cal mencionar que en un 6,8% es citen “altres” i que fins a un 22% no sap, no contesta o consideren que cap activitat econòmica aporta riquesa a la comarca de residència.

– Montserrat (19,9%) i Sitges (13,9%) són els indrets més citats quan es demana per algun lloc turístic fora de la ciutat de Barcelona. A molta distància se situen el Montseny (3,7%), Calella (3,1%), la Colònia Güell (2,7%) i Vic (2,6%).

– L’aportació econòmica com aspecte més positiu del turisme ho destaquen tots els segments de població, però sobresurt entre els que tenen entre 30 i 44 anys, amb un 69,5%. També ho és entre els joves de 16 a 29 anys, amb un 57,5%, però aquest segment destaca per ser el que proporcionalment més emfatitza l’intercanvi cultural, amb un 19% (la mitjana és un 11,9%).

– El 86,7% considera que s’ha de seguir fomentant el turisme, però és la xifra més baixa des de la tardor de 2017, baixant per primer cop del 89%. També és redueix el percentatge que el vol atraure a la seva comarca, amb un 65,5%, xifra que representa un 3,9% menys que els resultats de la primera onada del 2018 i 1,3% menys que les dades de tardor del 2017.

– El 49,1% considera que el turisme està ben gestionat (5% molt bé i 44,1% bé), per un 8,8 que és crític amb la gestió (6,7% malament i un 2,1% molt malament). Fins a un 34,7% considera que ni bé ni malament.

Vull veure els resultats de l’enquesta Òmnibus del LabTurisme

Articles relacionats

Back to top button