superior

AAVV i TTOOFormació

L’agència de viatges tradicional està barallada amb internet i les xarxes socials

Cada vegada són menys les agències de viatges que utilitzen Internet i les xarxes socials per vendre els seus serveis i productes.

El percentatge ha anat disminuint en els últims anys. Aquest camp ha quedat pràcticament reservat a les OTAs. Un estudi d’Amadeus i ACAVE que analitza la venda de les agències de viatges tradicionals posa al descobert que només un 11% utilitzen Internet per vendre i que poc més del 8% ho fa en les xarxes socials. Gairebé 9 de cada 10 agències diuen vendre únicament a través de les seves oficines físiques. En aquest sentit, només 1 de cada 10 compagina el punt de venda físic amb la comercialització a Internet.

Fa una dècada, el percentatge d’Agències que utilitzaven la xarxa per vendre era superior al 45%. Queda clar doncs, que el sector tradicional ha abandonat la venda en línia. Això no vol dir que hagin deixat d’estar presents a Internet, al contrari, pràcticament totes compten amb pàgina web i perfils en xarxes, però no el fan servir per a la comercialització. Fins a un 80% d’agències compten amb un perfil, Facebook és el majoritari, amb el 75%, el segueixen Twitter amb un 46% i Instagram amb un 32%. Altres xarxes com YouTube o LinkedIn són molt minoritàries en el sector de les agències de viatges.

La mateixa enquesta als professionals de la intermediació confirma l’escepticisme de la majoria d’ells sobre el poder de venda de les xarxes socials. Un 60% dels enquestats creuen que els ajuden poc o gens, encara que les utilitzen per donar-se a conèixer o perquè estan obligats a tenir certa presència.

Articles relacionats

Back to top button