superior

abajo

Estudis-antics

Neix el Laboratori del Nou Turisme

Els professors responsables de la Diplomatura de Turisme de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) han creat el Laboratori del Nou Turisme, un grup de treball centrat en la investigació dins el sector turístic. Francesc González dirigeix aquesta iniciativa on participen el director del Programa de Turisme dels estudis d’Economia i Empresa de la UOC, Joan Miquel Gomis, i els professors Oriol Miralbell i Marta Viu.

La iniciativa neix en el si del programa de Turisme de la UOC amb l’objectiu d’aglutinar en un sol grup les tasques de recerca que, fins ara, s’estaven duent a terme de manera individual. Les línies estratègiques del grup són la recerca en el camp de les TIC aplicades al Turisme, el turisme solidari i el turisme cultural. “Aquesta tria té a veure amb les inquietuts de recerca dels integrants d’aquesta iniciativa” explica Francesc González.

El primer treball que tenen previst presentar se centra en el paper que juguen els esdeveniments culturals, especialment els de petita dimensió, en el desenvolupament local, el seu impacte econòmic i la seva capacitat per dinamitzar destinacions turístiques. “Aquesta recerca s’ha efectuat mitjançant qüestionaris molt complets en base a una mostra de gairebé 300 esdeveniments d’aquest tipus celebrats a Catalunya l’any 2007. És el primer cop que es reuneix tanta informació i, per tant, tenim la possibilitat de fer una radiografia fidedigna del sector i de valorar aspectes com ara el seu paper com a elements de desenvolupament turístic i el seu grau d’innovació, entre d’altres aspectes”. Aquest treball es complementa amb un altre sobre la comercialització electrònica que es fa d’aquest tipus d’esdeveniments.

En el cas del turisme solidari, el grup treballa en l’anàlisi de diferents iniciatives impulsades en països en vies de desenvolupament i projectes de cooperació vinculats al turisme. “Ens interessa –explica González- analitzar, especialment, la demanda: el comportament del viatger, el grau de satisfacció i els resultats de la seva experiencia turística”. Pel que fa a la tercera línia d’investigació, el grup se centra en les xarxes socials i el web 2.0.

La intenció del grup és donar a conèixer els resultats dels treballs a través de la seva publicació en mitjans especialitzats i de la participació en seminaris, congressos, etc. , “tot i que també es vol donar una difusió social per tal que se’n puguin beneficiar els gestors de les destinacions, l’administració i l’empresa privada”. Un dels projectes a mig termini és crear un web on es publicaran els resultats de les recerques i posar a disposició del sector la seva experiència i la metodologia d’anàlisi per fer recerques “a mida”.

Articles relacionats

Back to top button