superior

AllotjamentEmpresesEstudis

Airbnb recorre a Goldman Sachs per vendre’s com el futur de l’allotjament

Un estudi de Goldman Sachs converteix a Airbnb en l’amenaça dels hotelers. Segons una enquesta als clients d’aquest tipus de plataformes una vegada utilitzat el ‘peer-to-peer’ no volen tornar a allotjar-se en un hotel.

L’estratègia d’Airbnb és clara. Convertir-se en l’opció moderna i innovadora de l’allotjament turístic relegant a les ofertes convencionals a propostes desfasades, antigues i poc flexibles. Els detalls de l’estudi els ha difós Goldman Sachs per tot el món i els mitjans de comunicació han recollit el guant i han posat altaveu als seus resultats.

“Aquells que han llogat una casa particular en els últims cinc anys, redueixen a la meitat la seva preferència pels hotels tradicionals”, diu el sondeig. La dada contrasta amb aquells que no han utilitzat encara els serveis d’allotjament P2P com els d’Airbnb. En aquest cas, el 79% són propensos a preferir estades en hotels.

En resum, qui ho prova, es queda enganxat. Així que l’allotjament tradicional ja pot tancar portes o preparar el seu enfonsament. Els hotels han defensat el seu negoci amb l’argument que la seva oferta no entra en competència amb Airbnb perquè els clients i els serveis que ofereixen són diferents.

L’enquesta realitzada entre usuaris d’Estats Units també intenta ajudar a posicionar Airbnb entre diferents segments d’edat. El 67% dels viatgers de 18 i 24 anys havia llogat un habitatge particular, mentre que aquest percentatge es va elevar a 75% per als viatgers d’entre 25 i 34. Però el significatiu és que un 64% dels enquestats de 35 a 44 anys també s’havien allotjat amb el P2P i una quarta part dels majors de 45 anys també.

Però una dada també reveladora: si en 2014 el 11% dels enquestats van dir que havien usat una plataforma P2P, un any després aquest nombre va augmentar unicament al 16%, un increment molt lleuger.

Articles relacionats

Back to top button