superior

Estudis

Les xarxes socials i el mòbil s’imposen com a eines per fer turisme

La Diputació de Barcelona, a través del seu LabTurisme i el suport de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) han presentat un elaborat estudi titulat “Les destinacions turístiques intel·ligents a les comarques de Barcelona”. Respon al concepte apadrinat per l’Organització Mundial del Turisme sobre les destinacions turístiques intel·ligents (DTI), entenent com a tal les que utilitzen les tecnologies i Internet per millorar el seu creixement econòmic i la qualitat de vida amb una gestió eficient de recursos i una forma de govern participativa.

L’estudi tenia per objectiu fer una diagnosi exhaustiva de la situació de les DTI a les comarques de Barcelona. Per això, a més del LabTurisme i la UOC, també hi han col·laborat els ens de gestió turística comarcals i locals.

9 de cada 10 persones utilitzen el mòbil i les xarxes socials per fer turisme
A nivell general, l’estudi constata els següents ítems:
– La demanda turística adopta ràpidament les tecnologies de la informació en la seva pràctica.

– Existeix una elevada penetració de les tecnologies de la informació en les empreses i serveis turístics.

– L’associació de turisme i tecnologies de la informació permet avançar en la creació de nous models de negoci.

– La gestió turística avançada requereix avenços en els sistemes d’informació de les destinacions.

– Les pimes turístiques presenten dificultats per millorar la seva posició en coneixement i innovació.

Però al mateix temps les dades obtingudes en l’estudi aporten molta informació sobre els nostres visitants. Així podem destacar els següents:
– L’ús dels dispositius mòbils per fer turisme és pràcticament universal.

– L’ús dels telèfons mòbils arriba al 67,2% i sumant-li les tauletes, la xifra puja al 90%.

– Xarxes socials: només un 14,4% dels enquestats afirma que no les fa servir mai o que no en té. Per contra un 64,9% són usuaris de llarga durada: porten més de sis anys utilitzant-les.

– Un 44,1% dels turistes les fa servir cada dia i un 20,8% cada dia i molt sovint.

– Els turistes fan un ús intens de les xarxes socials en totes les fases del viatge turístic, des de la planificació fins  a la visita a la destinació, moment en que s’intensifica el seu ús.

– Un 62,4 dels turistes fa servir les xarxes socials per decidir on anar i un 50% per decidir què fer a la destinació.

– Un 48,9% usen les xarxes socials per expressar opinions sobre les seves vacances.

L’estudi s’ha estructurat en quatre blocs de continguts: característiques i fonaments de les DTI; l’ús de la tecnologia durant les vacances; valoració del potencial de les destinacions turístiques de les comarques de Barcelona com a DTI i finalment, les conclusions principals i propostes de millora de les DTI. A més a més hi trobareu una sèrie de mapes temàtics força interessants, sobre diferents indicadors de l’anàlisi a l’annex.

L’estudi és pot trobar al web de la Diputació de Barcelona, com una publicació de 260 pàgines a un preu de 5 euros o es pot descarregar en format PDF.

Articles relacionats

Back to top button