superior

EmpresesEstudis

La reputació gastronòmica a Internet, nou desafiament per a empreses i destinacions

La proliferació massiva d’opinions de restaurants a la Xarxa planteja nous reptes per al sector, però també grans oportunitats competitives en favor d’aquells negocis i territoris que aposten per la gestió activa de la seva reputació gastronòmica a Internet. Aquesta és la principal conclusió de la 4a edició de l’estudi sectorial “Índex de Reputació Online de Restaurants 2014” (iRON_Rtes’14), realitzat per la consultora Vivential Value a partir de les valoracions de clients relatives a restaurants de 20 províncies espanyoles i que acumulen gairebé un milió i mig d’opinions a Internet.

Entre els resultats obtinguts en aquesta nova reedició de l’indicador pioner en reputació online de restaurants i destinacions turístiques cal destacar:

● El conjunt d’establiments de restauració analitzats, arriba un Índex de Reputació Online® “Iron” de 7,74 sobre 10 (davant del 7,76 de 2013).

● Es manté un fort creixement en el nombre d’opinions de clients, fins a gairebé arribar a la xifra de 1,5 milions, amb un increment anual del 46% respecte a 2013.

● Es continuen observant molt altes taxes d’”invisibilitat” (42% dels restaurants no té cap opinió en línia) i “inestabilitat” (63% dels negocis de restauració té menys de 10 opinions), alhora que s’incrementa la “insatisfacció “(32% dels restaurants estan valorats amb una nota entre 0 i 6 punts sobre 10).

● Es constata que només 3 províncies de les 20 analitzades, arriben al 8 sobre 10 en el seu índex Iron de restauració, i que són els turistes estrangers els més satisfets amb els nostres restaurants (amb russos, brasilers i nord-americans com els mercats emissors amb millors valoracions emeses a Internet).

● Les discretes valoracions assolides globalment per tots els aspectes qualitatius analitzats (la qualitat del menjar, el servei, l’ambient i el preu) contrasten amb una molt baixa taxa de resposta dels restaurants a les crítiques dels clients a Internet.

Segons la consultora Vivential Value, especialitzada en intel·ligència turística amb especial èmfasi en el canal online, “aquesta escassa atenció conviu amb volums cada vegada majors d’opinions i amb nous desafiaments que ja s’estan generalitzant, com les puntuacions emeses des de dispositius mòbils, que són clarament més baixes que la resta de valoracions”.

Davant aquestes noves realitats, la gestió proactiva de la reputació online en el sector gastronòmic i de restauració obre noves oportunitats de diferenciació competitiva per a les empreses i destinacions turístiques amb focus en la satisfacció dels seus clients i turistes.

Articles relacionats

Back to top button