superior

DestinacionsEstudis

La despesa dels turistes estrangers puja a Espanya i baixa a Catalunya

Els turistes estrangers van gastar un 6,3% menys a Catalunya durant el mes d’abril mentre que a Espanya el seu comportament va ser totalment contrari, amb un augment del 4,3%.

Els últims indicadors de despesa no són molt positius per a Catalunya que acostumada a liderar el turisme internacional a Espanya ha frenat aquest any la seva velocitat de creixement. Espanya acumula ingressos de 17.900 milions d’euros entre gener i abril d’aquest any i manté un ritme positiu d’increment del 6,4 % respecte al 2015. Catalunya, per la seva banda, ha acumulat en aquest mateix període un creixement molt inferior, tan sols del 2%, quan el nombre de turistes ha crescut per sobre del 6%.

La situació d’aquest exercici és de més turistes que gasten menys. Alguna cosa que ocorre tant en la destinació catalana (+6,2% de turistes i +2% de despesa) com en el conjunt d’Espanya (+13% de turistes i +4,3% de despesa)

Durant el mes d’abril, últim període comptabilitzat fins al moment per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), la despesa mitjana per turista va ser de 927 euros (- 6,2%) en el conjunt de l’Estat i de 832 euros a Catalunya (-8,3%).

Malgrat aquest refredament de la destinació catalana, en els quatre primers mesos de 2016, les comunitats autònomes amb major despesa acumulada van ser Canàries (amb el 28,4 %) i Catalunya (amb el 20,7 %).

Per països, els mercats emissors que més estan gastant aquest any són el Regne Unit amb el 19,2% del total, seguit d’Alemanya amb el 14%. A Catalunya el lideratge el porta França amb el 13,7% del total, seguit d’Estats Units amb el 7,6% i el Regne Unit amb un 7,5%.

Articles relacionats

Back to top button