superior

abajo

EstudisReportatges

Les TIC en el turisme estan revolucionant el sector

Les tecnologies aplicades al turisme estan fent créixer el sector i tenen una importància clau pel seu desenvolupament. Els dispositius mòbils ja són l’element central pels turistes i tot passarà per aquests aparells.

Reserves, transport, informació d’activitats… estan vivint canvis gràcies a la utilització de les noves aplicacions tecnològiques. Fins i tot els centres educatius estan desenvolupant estudis de màsters i postgraus universitaris centrats en l’aplicació de les tecnologies en el turisme.

Les aplicacions mòbils també creen noves necessitats i per tant noves oportunitats de negoci. La millora del desenvolupament i la gestió d’activitats turístiques passen pel mòbil. I lligat al creixement de l’ús del mòbil per part dels clients, les empreses i les administracions haurien de facilitar les solucions necessàries per garantir la connexió wifi. La competitivitat de les empreses i les destinacions no es concep sense connectivitat. Aquestes són les reflexions dels experts sobre les tecnologies de la informació i comunicació.

La utilització de les TIC està permeten generar una gran quantitat d’informació dels turistes/clients. L’anàlisi d’aquestes dades, el Big Data, obre una de les grans oportunitats per establir les estratègies que permetin incrementar el negoci turístic. La gestió de dades obre oportunitats a la personalització dels serveis al client i per tant la transformació digital afecta directament els models de negoci de les empreses. Alguns experts afirmen que la connectivitat permetrà no dissenyar productes sinó dissenyar serveis. La transformació digital marcarà l’evolució del sector turístic en general i l’hoteler en particular, durant els propers anys.

Noves destinacions turístiques estan utilitzant les TIC per aprofitar el turisme com un nou sector econòmic. Aquesta tecnologia facilita desenvolupar-se de forma més ràpida i menja terreny a les destinacions tradicionals.

Capítol a banda té la realitat virtual (en els últims fòrum turístics s’està parlant molt d’aquesta tecnologia com la del futur) o l’Internet of Things -Internet de les coses- on es connecten objectes quotidians generant unes potencialitats revolucionàries.

Articles relacionats

Back to top button