superior

AAVV i TTOO

La batalla per ACAVe. Serra li disputa la presidència a Sarrate

Martí Sarrate

El 20 de març ha arribat. Rafael Serra, qui va ser president d’UCAVE fins la fusió amb ACAV i la creació d’ACAVe (Associació Corporativa d’Agències de Viatges Especialitzades) es postula com alternativa a Martí Sarrate, que es presenta per a renovar el càrrec després de quatre anys com a president.

Rafael Serra

Comunicatur ja va avançar, ara fa un any, el 28 de febrer, que algunes fonts del sector a les quals havia tingut accés anunciaven una candidatura alternativa a l’actual de Sarrate. Els agents de viatge han d’escollir la renovació de Consell Directiu de l’associació i Comunicatur ha preguntat als dos candidats quines són les propostes més destacades dels seus programes. Això és el que ens han dit:

1.- Quines són les línies mestres del seu programa?

MARTÍ SARRATE, actual president d’ACAVe

 • La candidatura “SEGUIM TREBALLANT PER TU” la formem un grup de professionals amb àmplia experiència dins del sector.
 • Accions importants en les àrees de Màrqueting i Comunicació, on totes les agències disposen d’un potent suport adaptat a l’era digital, que potenciï la imatge de les agències de viatges i la marca de prestigi que representa ACAVe.
 • Presentem un ambiciós programa per consolidar els serveis i esdeveniments creats al llarg d’aquests anys per seguir sent el principal referent del sector.
 • Potenciar el web: acavetravellers.comentre els consumidors i els nostres associats.
 • Continuar amb els estudis de mercat vinculats al sector, com el darrer ACAVe-AMADEUS.
 • Celebració del 40 aniversari.
 • Campanyes d’ajuts solidaris.
 • Continuar treballant per la unitat del sector.

RAFAEL SERRA, Director General de l’agència Temps d’Oci

 • Fer d’ACAVe un segell de garantia i seguretat pel consumidor.
 • Quotes especials per autònoms i agències de 1 o 2 persones, perquè també elles s’associïn.
 • Creació d’ una Fundació ACAVe i aplicar la responsabilitat social empresarial.
 • Canvi d’Estatuts perquè el president sigui obligatòriament un empresari i no un executiu.
 • Fer de catalitzadors del networking entre socis.

2.- Quins creu que són els reptes que ha d’afrontar l’ACAVe com associació?

MARTÍ SARRATE

 • Reafirmar-nos com la major associació empresarial i més representativa.
 • Donar cobertura a tot tipus d’agències i ampliar les nostres fronteres.
 • Potenciar les petites agències mitjançant GESTACAVe, un programa de suport a les agències micropymes en assessoria comptable, fiscal i laboral.
 • Servei i professionalitat, defensa dels interessos i de la imatge de les agències de viatges, representativitat del sector a nivell nacional i europeu, creixement associatiu  i estabilitat econòmica de l’ACAVe.

RAFAEL SERRA

 • El principal repte: fer una associació més propera i accessible al soci.
 • ACAVe som tots, ACAVe és nostra, no es una empresa que ens dona serveis.
 • Creació de grups de treball super-especialitzats amb gent de dins i fora de la Junta.

3.- Quina seria la proposta estrella del seu mandat?

MARTÍ SARRATE

 • Volem que l`ACAVe sigui un espai obert i participatiu que promogui el networking i les sinergies entre els associats.
 • Defensar i publicitar el codi ètic davant dels consumidors com a garantia de servei.
 • Potenciar les delegacions territorials de Madrid, comitè de Balears i delegats territorials a Tarragona, Lleida i Girona, reforçant l’acostament als socis.
 • Formacions especialitzades, sobretot de sostenibilitat i responsabilitat social i borsa de treball.

 RAFAEL SERRA

 • Filosòficament, aconseguir que la gent es faci seva l’associació. Hem de ser-hi tots, grans, petits, receptius, emissors… TOTS!
 • Acompanyament i mentoring a les agències que comencen.
 • La Fundació ACAVe com a repte més tangible i implementar la responsabilitat social empresarial (RSE)

Articles relacionats

Back to top button