superior

Estudis-antics

Exceltur diu que els ingressos per turisme baixaran el 3,6% el 2008

“Les perspectives econòmiques globals encara molt incertes fan presagiar un quart trimestre i tancament de 2008 molt complexos per al conjunt del sector turístic”, segons Exceltur. Les previsions és que el lleu increment de les pernoctacions no compensi la disminució de la despesa en destinació i provoqui una pèrdua del 3,6% dels ingressos turístics.

En el context actual Exceltur revisa a la baixa les seves previsions el que “suposa de fet un estancament de les activitats turístiques en 2008 respecte a 2007, una situació que no vèiem des de l’any 2002”. La disminució de la despesa en destinació “afecta particularment a aquelles parts de la cadena de valor subsegüents a l’allotjament”.

Exceltur també dibuixa un escenari complex per al consum turístic en 2009. Considera que perquè el turisme segueixi sent locomotora de l’economia, creï ocupació i tingui major aportació al PIB , s’ha de considerar el turisme com a sector clau en el marc de les reformes estructurals de l’economia espanyola que està desenvolupant el Govern espanyol. Demanen més compromís institucional amb el turisme, que s’ha de materialitzar amb majors compromisos d’inversió pública.

Articles relacionats

Back to top button