Francisco Carnerero, president d’ACAV

"Les Administracions estan per promocionar les destinacions i col•laborar amb el sector privat però no per comercialitzar serveis turístics"

Amancio López, president del Grup Hotusa

"Estem en un lliure mercat i no crec que sigui bo demanar restriccions o moratòries de cap tipus; que sigui el propi mercat que digui si són necessaris tants hotels"

0 0 0