superior

Entrevistes-antic

Francisco Carnerero, president d’ACAV

"Les Administracions estan per promocionar les destinacions i col•laborar amb el sector privat però no per comercialitzar serveis turístics"

• Quins valors ofereix l’ACAV als seus associats?

Actualment, és imprescindible estar associat a una patronal que actuï en defensa dels interessos del sector i que ofereixi serveis d’utilitat pels agents de viatges. Des d’aquesta perspectiva, l’ACAV actua amb eficàcia en la defensa dels interessos de les agències de viatges representant-les i actuant com a interlocutora davant els diversos proveïdors, entitats, administracions i ostentant la representació de les agències de viatges espanyoles a la patronal europea ECTAA.

Tanmateix, en els darrers anys, l’associació ha experimentat nombrosos canvis amb l’objectiu d’incrementar els serveis que presta als seus socis: s’ha professionalitzat l’equip i s’ha creat un departament especialitzat en assessoria jurídica específica pels agents de viatges amb l’objectiu, en un entorn altament regulat, de donar assessorament en totes les matèries que puguin incidir en l’activitat de les agències: servei d’atenció al client, protocols d’actuació en casos de vagues, desastres meteorològics, atenció de reclamacions, assessoria fiscal i laboral, etc.

• No podem deixar de preguntar-li per la possible unificació amb UCAVE, l’altra gran associació del sector. En quin punt es troba? Com veu la unitat associativa de les AAVV a Espanya?

Des que vaig iniciar el meu mandat com a president, un dels objectius prioritaris que em vaig marcar va ser treballar per la unió a Catalunya. Creiem que la unió fa la força i que és l’assignatura pendent del nostre sector. En conseqüència, amb aquest objectiu s’han mantingut i s’estan mantenint conversacions amb UCAVE, aproximant posicions i valorant les vies a seguir per aconseguir una unió sectorial a Catalunya.

En relació a la unió a nivell nacional, crec que primer hem d’abordar la unitat a cadascuna de les comunitats autònomes i, posteriorment, crear una entitat d’àmbit nacional integrada per un representant de cada associació autonòmica, establint-se presidents no executius rotatius, amb mandats de no més de dos anys, delegant totes les actuacions en un equip professional qualificat.

• Parlem d’una altra negociació, la d’Iberia i les comissions…

De moment no hi ha cap negociació, ja que a principis d’any es va instaurar un nou sistema vàlid per a tot l’exercici i veurem què passa al seu venciment.

• La reducció de les comissions canvia el model de negoci de les agències que han de dirigir els fees cap els clients…

La reducció de les comissions efectivament ha fet que les agències de viatges cobrin uns fees o despeses de gestió als seus clients, que ja per llei tenien dret a cobrar però que poques agències ho feien.

Si una agència dóna un servei al cient, un valor afegit, un servei postvenda, etc., l’ha de cobrar. De fet, l’ACAV, quan encara persistien els sistemes de comissions, insistia en què les agències cobressin als seus clients les despeses de gestió pertinents.

• Segons l’enquesta “PerspectivaSpain2008” d’Amadeus Espanya, les agències tradicionals assenyalen majoritàriament les agències on line com el seu principal competidor. Les agències de viatge catalanes han de veure internet com a enemic o com a aliat?

Nosaltres creiem en internet com a un aliat i no pas com a un enemic. Internet és una eina que ens ha obert les portes al món i que ens possibilita a tots donar-nos a conèixer més enllà de les nostres fronteres, promocionar-nos i intercanviar i obtenir informació.

En relació a les agències on line, les podem considerar un competidor de la mateixa manera que la meva agència ho pot ser de l’agència del costat, l’única diferència és que les agències on line actuen només mitjançant un canal que és internet.

Per a l’ACAV, si aquestes empreses són agències de viatges constituïdes legalment, són perfectament acollides i és més, l’ACAV actualment té una àrea específica destinada a les agències de viatges on line i compta amb socis molt potents en aquest àmbit com ara eDreams, Rumbo, Atrápalo, etc.

• Un altra previsió de Google Espanya diu que el 2010 internet serà el primer canal de venda de viatges…

Això fa anys que es diu en mercats més madurs com ara l’americà, el qual, sorprenentment, ha donat un gir i, des de fa un any, tornen a incrementar les vendes a través de les agències tradicionals. Hem de veure com es comporta el mercat espanyol, però cal destacar que les agències especialitzades i professionalitzades estan treballant amb uns índexs de rendibilitat molt positius.

• A moltes webs -sovint a les pàgines de les administracions- s’ha posat “de moda” comercialitzar paquets amb propostes turístiques que inclouen allotjament, vendes d’entrades, etc. Ho consideren competència deslleial o han superat les reticències?

Entenem que és una claríssima competència deslleial. Considerem que les Administracions estan per promocionar les destinacions i col•laborar amb el sector privat però no per comercialitzar serveis turístics, per això ja estan les agències de viatges.

• Sap si la Generalitat té previst modificar la normativa de les AAVV a Catalunya per donar cobertura legal a aquestes propostes que comercialitzen paquets?

No tenim noticies al respecte en relació a una possible modificació de la normativa específica que regula l’activitat de les agències de viatges. El darrer intent de l’administració va ser amb motiu de la aprovació de la llei de creació de l’Agència Catalana de Turisme, el text de la qual legitimava a aquesta entitat a comercialitzar serveis turístics. L’ACAV es va oposar de forma taxativa i va fer lobby per evitar aquesta aprovació, entenent que era una clara incursió en l’activitat desenvolupada pel sector privat. Després de moltes negociacions, es va suprimir del text aprovat la possibilitat de comercialitzar de l’Agència Catalana de Turisme.

• En el capítol d’infraestructures, com veu el futur de l’aeroport de Barcelona?

Un cop finalitzades les obres de remodelació de l’Aeroport del Prat, aquest tindrà la capacitat per consolidar-se com un aeroport de primera magnitud. Tanmateix, és important que les aerolínies apostin pel Prat, no només pel que fa referència al trànsit aeri europeu, que ja és una realitat, sinó també pel que fa a l’intercontinental.

• L’AVE Madrid-Barcelona té conseqüències positives per a les agències catalanes?

La posada en funcionament de l’AVE Madrid-Barcelona ha estat una fita molt positiva pel sector turístic català, ja que suposa una alternativa al pont aeri. El gran balanç d’usuaris que han provat aquesta nova línia en el poc temps que porta funcionant ens confirma aquesta impressió. Només cal millorar la web i els canals tecnològics habilitats per efectuar les reserves de l’AVE on hem detectat alguns defectes.

• A finals de novembre se celebrarà el III Congrés de Turisme de Catalunya, quins temes considera que haurien de tractar-se pel que fa al sector de la intermediació?

Pel que tenim entès, aquest serà un congrés genèric que no abordarà problemàtiques concretes de cadascun dels sectors que integren el turisme. Per a les agències de viatges, en qualsevol cas, és important que es reconegui el paper que realitzen en el desenvolupament turístic, tant des de la perspectiva receptiva com emissora.

• Estem a les portes de la temporada d’estiu, ens podria fer una previsió? Noten si la demanda pateix les conseqüències de la desacceleració econòmica?

Lògicament, el sector dels viatges no és aliè al procés de desacceleració econòmica que estem patint. Si bé és cert que el sector ha constatat que el consumidor de viatges presta una major atenció als costos i cerca alternatives per disminuir les despeses en viatges, hem d’afirmar que, ara per ara, no podem confirmar que el sector es vegi afectat de forma substancial. De fet, en els darrers anys, el turisme, les vacances, l’oci, etc., han passat a jugar un paper prioritari per a les famílies als quals difícilment hi renuncien.

Tanmateix, encara és aviat i caldrà veure com es desenvolupa la temporada turística per poder fer una valoració fefaent.

Articles relacionats

Back to top button