superior

Entrevistes-antic

Marian Muro, directora general de Turisme de la Generalitat de Catalunya

La nova directora general de Turisme de la Generalitat de Catalunya, Marian Muro, respon les preguntes plantejades per Comunicatur i es posiciona en temes que afecten directament els professionals del sector. Els apartaments turístics, la transposició de la Bolkestein, els guies i l’intrusisme, les agències de viatge, Ryanair i com afecta el sector anuncis com el de la vaga dels treballadors d’Aena, són algunes de les qüestions tractades en aquesta entrevista.

Ara fa tres mesos que va arribar a la Direcció General de Turisme, quines són les prioritats que ha marcat per aquesta legislatura?

Un primer pas és la definició del Pla Estratègic del turisme a Catalunya per als propers anys i l’elaboració del Pla de Màrqueting de l’ACT, que suposarà el primer pla de màrqueting turístic de Catalunya. Tots dos plans constituiran les eines cabdals en la planificació i en la promoció del turisme a Catalunya i els nostres fulls de ruta que farem de la mà del sector. Una altra de les prioritats és donar el màxim suport a les petites i mitjanes empreses turístiques. I ho faré des de dues vessants: revisant normatives i buscant instruments de suport al finançament i d’estímul a la inversió.

Ha parlat de la creació d’una Taula de Turisme…

Sí, estem treballant en la seva constitució. Serà la plataforma d’interlocució del sector. L’àmbit on les empreses i administracions compartirem i debatrem tot allò que sigui necessari per al desenvolupament de l’activitat turística a Catalunya. Ara comptem amb l’Agència Catalana de Turisme on està representat una part del sector, però està centrada en qüestions de promoció i tenim molts altres aspectes per tractar com el normatiu o el de desenvolupament territorial.

Un dels primers anuncis que ha fet ha estat la derogació del decret d’apartaments turístics en sintonia amb la petició realitzada pel president de la Federació d’Apartaments Turístics, Lluís Torrent, recollida en diverses ocasions per Comunicatur.

Els apartaments turístics constitueixen una part important de l’activitat turística i cal homologar-los a la resta d’activitats d’allotjament com hotels, càmpings o establiments de turisme rural. Es va crear una figura anomenada “habitatges d’ús turístic” que es regula sota la Llei d’Habitatge i no sota la normativa turística. Això s’ha de corregir. M’he reunit en diverses ocasions amb el sector per normalitzar la situació.

Vol establir una simplificació normativa, en quin sentit?

Simplificació tant com sigui possible i racionalització al màxim. Com he comentat anteriorment vull revisar les normatives que tenen incidència en les empreses per eliminar una regulació excessiva que perjudiqui la competitivitat del sector. Això passa per evitar càrregues desproporcionades que entorpeixen l’activitat de les petites i mitjanes empreses. Existeix un gran nombre de normatives que han de complir les empreses, no només turístiques, també d’altres departaments i administracions, que poden ser redundants o fins i tot desproporcionades per al nostre sector turístic.

La transposició de la Bolkestein també serà sotmesa a revisió?

Sí, perquè alguns aspectes vinculats a les agencies de viatges podria vulnerar l’esperit de la Directiva comunitària. La transposició que es va fer ha rebut algunes crítiques de les agències catalanes i també el qüestionament de les autoritats europees. Ja estem treballant i mantenint reunions en aquest sentit.

Els guies de turisme són un altre col•lectiu que es queixa d’intrusisme en la seva activitat i de passivitat en el control que realitza la Generalitat per evitar que persones sense l’acreditació oficial facin de guies. Afirmen que això afecta a la imatge de qualitat que ofereix Catalunya.

La Directiva comunitària de Serveis liberalitza l’activitat de guia turístic. En la transposició a Catalunya es va mantenir l’exclusivitat d’aquesta activitat per a guies habilitats en l’interior de monuments declarats d’interès cultural i museus que formen part del registre de Museus de Catalunya. En aquest cas les vies o espais públics són de lliure prestació de serveis. A més en l’interior d’aquests monuments o museus poden exercir l’activitat sense restricció guies d’altres països de l’UE amb una declaració prèvia. Tot plegat ens deixa poc marge de control. La Direcció General de Turisme fa campanyes d’inspecció en aquests espais destinats als guies habilitats, òbviament no disposem d’un inspector en cada monument però sí que els empleats d’aquests espais col•laboren perquè els guies portin el seu carnet d’habilitat en l’interior del monument. Al carrer la llei diu que és de lliure exercici.

Vostè ve del món de les agències de viatges, com veu aquest sector?

Les agències com tots els sectors han anat evolucionant, adaptant-se sempre a les necessitats del mercat. La professionalitat d’aquest sector és altíssima. El model de les agències ha evolucionat i estan fent un esforç per reinventar-se. Els clients són molt exigents i coneixedors del que volen. Tenim internet que ha obert un nou espai d’informació i comercialització.

Els darrers mesos hem viscut situacions i conflictes que han afectat en un sentit o altre el sector turístic: les negociacions de la Generalitat amb Ryanair, l’anunci de vaga als aeroports espanyols, les revoltes al nord d’Àfrica o el desastre del Japó. És conscient de la sensibilitat del turisme?

Tot i que són exemples molt diversos i d’afectació desigual, efectivament posen de manifest que és un sector molt sensible. Qualsevol situació o informació acaba, d’alguna manera, tenint efectes ja sigui per desplaçar turistes d’una destinació a una altra o contraent la demanda.

Ha quedat algun efecte negatiu l’anunci de vaga a AENA?

Els dies posteriors a l’anunci de vaga es va produir una escala d’informacions que van generar preocupació en el sector. Aquells que tenien previst decidir les vacances en aquelles dates es van optar per esperar-se. La crisi va coincidir amb les fires ITB i MITT i tant a Berlín com a Moscou vaig mantenir contactes amb els principals operadors turístics europeus per tranquil•litzar-los. Ara ja ha passat tot però no podem posar en risc un dels sectors amb capacitat de crear riquesa i ocupació tan necessàries en moments de crisi com l’actual. La nostra imatge internacional no es pot vincular a una destinació amb conflictes.

Com van les negociacions amb Ryanair? Ara a més de baixar vols a Girona han anunciat que deixen Lleida…

Aquest és un tema que cal tractar amb molta cura. La manera de fer de la companyia és ben coneguda per tothom. Saben que el sector està molt preocupat però ara per ara el que puc dir és que des del àmbits competents del Govern de la Generalitat es tracta el tema amb serietat i responsabilitat. També vull afegir que Ryanair té uns compromisos a Girona que són vigents i que ha de complir. La controvèrsia de la renovació de l’acord és de futur, però aquest 2011 té un acord signat amb unes obligacions.

Una de les reivindicacions del sector és que la Generalitat destini més diners al turisme d’acord al que representa per a l’economia i a nivell d’altres comunitats autònomes que aporten més recursos.

La difícil situació financera de les administracions públiques és coneguda per tothom. Pel que fa a la Generalitat encara el Govern i el Parlament de Catalunya han d’aprovar el pressupostos per al 2011 i no puc avançar cap xifra. Però hem de ser conscients que seran de contenció, hem de controlar la despesa. El nostre compromís és de gestionar-los bé, amb criteris d’eficiència i eficàcia. També haurem de buscar iniciatives conjuntes amb empreses i administracions per sumar esforços i sinèrgies que tinguin un efecte multiplicador dels recursos. A Catalunya es dediquen en conjunt molts recursos per al turisme, si entre tots, empreses i administracions- ens coordinem en traurem més fruits.

Quina serà la seva política de promoció turística de Catalunya?

Tindrem molt present les xarxes socials. La promoció turística ha d’evolucionar, no podem seguir en les fórmules tradicionals. Haurem de treballar conjuntament totes les marques i territoris que conformen Catalunya. Junts podem fer més i millor promoció. El context econòmic de restriccions pressupostàries, a més ens obliga a racionalitzar aquest esforç de promoció. Estic convençuda que anirem tots a una. Per altra banda també haurem de vincular la marca Catalunya a les grans firmes que compten amb projecció internacional, col•laborar amb elles i buscar sinergies en la promoció a l’exterior.

Faci’ns una predicció de com anirà la temporada turística…

Les previsions són esperançadores per al turisme. Hem passat uns anys difícils. Semblaria que comença una certa inflexió en la tendència. Si som capaços d’aprofitar les oportunitats que oferirà la recuperació dels mercats, podem tenir una bona temporada. Catalunya és una destinació turística de referència i aquests mesos ho he constatat amb els operadors amb els quals m’he reunit.

Articles relacionats

Back to top button