superior

Entrevistes-antic

Ignacio Vasallo: Les claus per al sector són l’especialització i la segmentació

Actualment es pot fer turisme en qualsevol part del món, els nostres avantatges fonamentals són la de proximitat als grans mercats d’emissió però hem d’oferir al turista una mica més, explica Ignacio Vasallo en una entrevista per a Comunicatur abans de deixar, a finals d’octubre, la direcció de l’Oficina Espanyola de Turisme a França.

Veure el video amb millor ample de banda

Vasallo constata que Espanya és depenent del turisme i és la primera destinació turística d’Europa en viatges i ingressos. L’èxit principal es deu a la proximitat amb els grans països emissors com Alemanya, Regne Unit i França però opina que cal oferir al turista una mica més d’especialització, quelcom que sigui únic. “Tenim clients que tenen tendència repetitiva, vénen constantment i hem d’oferir-los propostes noves perquè segueixin repetint a Espanya”, afirma.

En l’entrevista comenta com a nínxols de productes segmentats l’especialització d’hotels i posa l’exemple d’hotels que acceptin gossos o que no acceptin nens o que estiguin especialitzats per a famílies. Sobre l’evolució del comportament turístic diu que el “turisme exterior creix amb bones xifres però el nacional no creix en absolut”.

[HOME]

Articles relacionats

Back to top button